Ekokem Oy

Hyödynnämme ympäristörakentamisen kohteissa teollisuuden sivutuotteita ja jätemateriaaleja, joille ei ole muita hyötykäyttömahdoillisuuksia. Hyötykäyttöratkaisut tehdään tapauskohtaisesti ja viranomaisten hyväksymällä tavalla.

Tavoitteenamme on, että innovatiivisilla ratkaisuilla löydetään turvallisia, kestäviä ja kustannustehokkaita toteutuksia, joissa lopputulos tulee tilaajalle paitsi kyseisen rakennuskohteen vaatimusten mukaiseksi, myös mahdollisimman edulliseksi.

Hoidamme tarvittaessa myös lupaprosessien hallinnan ja rakentamishankkeiden aikatauluttamisen.

www.ekokem.fi

Sivua viimeksi muokattu 9.4.2017