Materiaalipankit

Materiaalipankit

Haasteena ylijäämämaiden tehokkaassa hyödyntämisessä on tietämättömyys syntyvistä massoista ja niiden hyötykäyttömahdollisuuksista sekä toisaalta aikataulujen synkronointi. Tiedonhallintajärjestelmien, esimerkiksi maa-aines- tai massapankin, avulla voidaan yhteensovittaa muodostuvia ylijäämämassamääriä ja potentiaalisia hyötykäyttökohteita.

Maa-aines-, maamateriaali- ja massapankilla tarkoitetaan sähköistä maa-ainesten kauppapaikkaa tai tiedonhallintajärjestelmää. Massapankki on internetissä toimiva palvelu, jossa ilmoitetaan syntyvistä ja tarvittavista maamassoista tai maarakentamiseen soveltuvista uusiomateriaaleista. Materiaalipankista voi hakea tarvittavia maa-aineksia tai uusiomateriaaleja sekä tehdä ilmoituksen maarakentamiseen soveltuvista ylijäämämateriaaleista.

Sivua viimeksi muokattu 15.1.2020