Metsäteollisuus ry

Metsäteollisuus ry on metsäteollisuutta Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö. Edistämme metsäteollisuuden kilpailukykyä ja kannattavuutta vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä ja myönteistä julkisuuskuvaa Suomessa ja kansainvälisesti. Metsäteollisuus ry:n jäseniä ovat massan, paperin ja kartongin valmistajat. Puutuoteteollisuuden yrityksistä jäsenenä on pääosa saha- ja levyteollisuuden yrityksistä sekä puun jatkojalostajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes 160 000 suomalaista. Metsäteollisuus tarjoaa toimeentuloa ja elinvoimaisuutta myös haja-asutusalueille ja tuo viidenneksen maamme vientituloista.

www.metsateollisuus.fi

Sivua viimeksi muokattu 20.11.2016