Suomen Erityisjäte Oy

Suomen Erityisjäte Oy:n vuonna 2013 alkanut kolmivuotinen tutkimus- ja kehityshanke on päättynyt. Hankkeessa etsittiin käytännön ratkaisuja ja menetelmiä jätteenpolton pohjakuonan hyödyntämiseen maarakentamisessa sekä betoniteollisuudessa. Hankkeen aikana tuotettiin runsaasti erilaista tausta-aineistoa pohjakuonien maarakentamishyödyntämiseen liittyen sekä tehtiin yhteistyökumppaneiden kanssa useita erilaisia betonituotteita, joissa neitseellistä kiviainesta korvattiin jätteenpolton pohjakuonasta erotellulla mineraaliaineksella.

Pohjakuonan käsittely

Suomen Erityisjäte Oy käsittelee jätteenpolton pohjakuonia hollantilaiseen kuivaerotustekniikkaan perustuvalla laitteistolla, jolla pohjakuonasta voidaan tuottaa hyödyntämiseen kelpaavaa mineraaliainesta. Käsittelyn aikana ei-rauta- ja rautametallit erotellaan tehokkaasti kuonan mineraaliaineksesta, jonka hyötykäyttöä tutkimus- ja kehityshankkeen aikana edistettiin merkittävästi sekä maarakennuskäytössä että betonituoteteollisuudessa.

Mineraalijakeet maarakennuksessa

Mineraalijakeiden hyödyntämistä maarakennuksessa tutkittiin osana Annika Sormusen väitöskirjatyötä, joka valmistuu vuoden 2017 aikana Tampereen Teknillisessä Yliopistossa. Saatujen tulosten mukaan kuonan mineraalijakeista voidaan ”tuotteistaa” normaalin kiviaineksen kaltaisia aggregaatteja, jotka ovat erityisen soveltuvia esimerkiksi teiden ja kenttäalueiden alempiin rakennekerroksiin. Tällaisessa käytössä mineraalijakeiden arvo on suurempi, kuin verrattuna esimerkiksi pohjakuonien käyttöön meluvalleissa, joihin on saatavilla muitakin teknisiltä ominaisuuksiltaan heikkolaatuisempia materiaaleja.

Väitöskirjatutkimuksen aikana saatiin runsaasti tietoa pohjakuonan mineraaliaineksien teknisistä, mekaanisista ja ympäristökelpoisuusominaisuuksista, joita voidaan käyttää apuna suunnittelussa ja rakentamisessa, kun pohjakuonaa hyödynnetään erilaisissa maarakennushankkeissa. Materiaalin ominaisuuksista ja sen käytöstä on tekeillä myös suomenkielinen kuonakäsikirja, jonka tarkoituksena on toimia oppaana rakennuttajille, suunnittelijoille sekä urakoitsijoille.

Mineraalijakeet betonituotteissa

Kuonan mineraaliaineksien hyödyntämistä selvitettiin yhteistyössä muun muassa Ruduksen kanssa. Hankkeen aikana valmistettiin esimerkiksi betonielementtejä ja pihakiviä, joissa luonnon kiviaineesta korvattiin 30–40 % jätteenpolton pohjakuonan mineraaliaineksella. Lisäksi taustatyönä on selvitetty muun muassa aiheeseen liittyvää lupakäytäntöä Suomessa, jotta jätettä sisältävien tuotteiden myynti ja markkinointi olisi jatkossa nykyistä vaivattomampaa.

Lisätietoja:

Jätteenpolton pohjakuonien käsittely

Projektin vastuullinen johtaja:
Suomen Erityisjäte Oy
liiketoimintajohtaja Riina Rantsi
puh. 040 725 8999, riina.rantsi@erityisjate.fi

 

Suomen Erityisjäte Oy

Suomen Erityisjäte Oy

 

 

Sivua viimeksi muokattu 30.3.2017