UUMA3-ohjelma

Uusiomaarakentamisen UUMA3-ohjelma 2018-2020 käynnistyy

UUMA3-ohjelman lähtökohtana on UUMA2 2013-2017 –ohjelmassa tehty kehitystyö. UUMA2-ohjelmassa on ollut laajasti mukana niin julkinen taho kuin yrityksetkin, yhteensä
27 partneria. Ohjelmaa on koordinoinut Ramboll Finland. 

UUMA2 –ohjelman ohjausryhmä päätti, että UUMA3 –ohjelma tulee käynnistää heti UUMA2 –ohjelman jälkeen, jotta vielä kehitysvaiheessa olevat osat ohjelmasta saadaan niin pitkälle, että uusiomateriaalien laajamittaisempi hyödyntäminen olisi mahdollista. UUMA3 –ohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä UUMA2:n partnereiden kanssa ja sen sisällön suunnittelussa ovat olleet mukana keskeisesti Liikennevirasto ja Helsingin kaupunki.

UUMA3 on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa maarakentamisen alan keskeiset toimijat edistämään uusiomaarakentamista Suomessa.  UUMA3-ohjelma vie uusiomaarakentamisen nykyistä konkreettisemmalle tasolle kaupunkien ja liikenneviraston rakentamistoiminnassa.  Ohjausryhmään ja eri työpajojen ym. toimintaan voivat osallistua kaikki UUMA3:n partnerit.
Tähän mennessä ohjelmaan osallistumisensa ovat varmistaneet mm. Liikennevirasto, yli kymmenen suurimmista kaupungeistamme sekä joukko alueellisia jäteyhtiöitä.

UUMA3-ohjelman tavoitteet

UUMA3:n tavoitteena on jatkaa UUMA2:n tavoitteiden toteuttamista siten, että uusiomaarakentamisesta tulisi kiertotaloutta edistävä toimintatapa, joka olisi tasavertainen
luonnonkiviainesten käytön kanssa. Näillä toimenpiteillä on mahdollista saavuttaa merkittäviä teknisiä, taloudellisia ja ympäristöllisiä hyötyjä.

UUMA3:n eri osa-alueille asetetaan seuraavat 10 tavoitetta:

  1. Liikennevirasto ja UUMA3-kaupungit ovat sisällyttäneet uusiomaarakentamisen suunnittelu- ja hankintaprosesseihinsa kaavasuunnittelusta / yleissuunnittelusta rakentamiseen.

  2. Väylien päällysrakenteista ja kuntien uusiomaarakennussovellutuksista on käsikirjat suunnittelua varten.

  3. MARA- ja MASA-asetukset ovat käytössä ja ne tunnetaan hyvin viranhaltijoiden ja toimijoiden keskuudessa.

  4. Uusiomaarakentamisen käsikirjasto ja case-kortit ovat päivitetty ja täydennetty uusimman tiedon pohjalta.

  5. Uusiomaarakentamisen erilaisia pilotti- ja demokohteita on suunnittelussa ja toteutumassa väylä- ja kaupunkirakentamisessa 8-15 kpl.

  6. Sulfidisavien tutkimuksille ja toimenpiteille on kansalliset ohjeet.

  7. Elinkaari- ja päästölaskentaan ovat yleisesti hyväksytyt periaatteet olemassa tai aktiivisen kehitystyön alla.

  8. UUMA-materiaalien tuotekehitys tuo markkinoille teknisesti edistyneitä ja kustannustehokkaita materiaaleja.

  9. Uusiomateriaalien palveluprosessit ovat kehittyneet ja uusia tuotteistettuja uuma- materiaaleja ja –rakenteita on markkinoilla.

  10. Uusiomateriaalien koulutusta laajennetaan yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja erillisiin koulutustapahtumiin. Nettiportaali, seminaarit ja uutiskirjeet tavoittavat hyvin kaikki keskeiset tahot.

 

UUMA3 ohjelma koostuu viidestä osa-alueesta, jotka ovat:

1. VÄYLÄRAKENTAMINEN

2. KAUPUNKIRAKENTAMINEN

3. MATERIAALIT JA PALVELUT 

4. YMPÄRISTÖ, ELINKAARI JA SULFIDISAVET

5. VIESTINTÄ, KOULUTUS JA YHTEISTYÖ

 

UUMA3-ohjelmassa mukana yli 30 toimijaa

Ajantasaisen listauksen UUMA3 ohjelman osapuolista löydät täältä >>

 

Lisätietoja UUMA3-ohjelmasta:

UUMA3-koordinaattori Pentti Lahtinen pentti.lahtinen@ramboll.fi p. 0400 939 082
UUMA3-projektipäällikkö Marjo Koivulahti marjo.koivulahti@ramboll.fi 040 551 1922

 

Linkit

Sivua viimeksi muokattu 15.5.2018