Uusiomateriaalirakentaminen - ohjejulkaisuja

 1. Liikenneviraston ohjeita
 2. Muita suunnitteluohjeita
 3. Ympäristöasetukset
 4. Standardit, laatuvaatimukset
 5. Yleiset työselitykset
 6. Muut ohjeet ja ohjekortit
 7. Materiaalitoimittajien ohjeita ja tuotekortteja
 8. Tuotteistamisohjeet

1. Liikenneviraston ohjeita

 

2. Muita suunnitteluohjeita (julkisten tahojen)

 

3. Ympäristöasetukset

 

4. Standardit, laatuvaatimukset

 • SFS 5884 Betonimurskeen maarakennuskäytön laadunhallinta-järjestelmä (2001, päivittyy 2018)

 • SFS-EN 13242+A1 Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

 • Asfalttinormit (2017)

 • InfraRYL

 

5. Yleiset työselitykset

 • InfraRYL, Päällys- ja pintarakenteet (05/2017)

 • InfraRYL, Maa-, pohja- ja kalliorakenteet (päivitys 12/2017(?))

 • MaaRYL

 

6. Muut ohjeet ja ohjekortit

 

7. Materiaalitoimittajien ohjeita ja tuotekortteja

 

8. Tuotteistamisohjeet

 

Sivua viimeksi muokattu 6.11.2019