Valutuoteteollisuusyhdistys ry, VALTY

Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistys Valutuoteteollisuusyhdistys ry, VALTY on Suomessa toimintaa harjoittavien valimoiden yhteiselin. Yhdistyksen tehtävänä on toimia jäsenvalimoidensa kansallisena yhteistyöelimenä sekä hoitaa alan kansainvälistä yhteistyötä. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 32 jäsenyritystä ja työntekijöitä toimialalla on noin 2 500. VALTY ry on jäsenenä kansallisessa valimoalan koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöelimessä Valimoinstituutissa sekä jäsen Euroopan valimoliitto CAEF:ssa.

Toiminnan painopisteinä ovat jäsenvalimoiden tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen teknisen tason kehittäminen, alan tutkimukseen ja koulutukseen panostaminen sekä valutuotteiden kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen. VALTY ry tiedottaa valimoalan muutoksista ja uudistuksista, kerää tilastoja ja suhdannetietoja, järjestää vuosittaisen Valun käytön seminaarin sekä koordinoi valimoiden ja valunkäyttäjien tutkimushankkeita. Yksi tärkeimmistä tutkimusteemoista viime vuosina on ollut valimoiden ympäristöasiat.

Teknologiateollisuus ry

Sivua viimeksi muokattu 11.9.2018