Aluehankkeet

Aluehankkeet

Alueelliset UUMA2 -projektit ovat osa kansallista UUMA2-hanketta, jossa yhtenä tavoitteena on luoda alueellisia yhteistyöprojekteja. Alueellisessa Uuma-projektissa kootaan eri toimijat yhteen hyvien UUMAtuotteidenja toimintamallien kehittämiseksi konkreettisten hankkeiden avulla.

Tätä varten organisoidaan rakennuttajien, materiaalituottajien ja materiaalitoimijoiden välinen verkosto / verkostohanke, johon osallistuvat myös ympäristöviranomaiset.

Hankkeen ensisijainen tavoite on kehittää ja edistää alueellisesti UUMA-ratkaisujen käyttöä sekä etsiä aktiivisesti hyötykäyttömahdollisuuksia yhteistyön avulla. Hankkeessa haetaan paikallisiin tarpeisiin parhaiten soveltuvat ratkaisut ja materiaalien taloudellisimmat ja ekotehokkaimmat hyödyntämissovellutukset.
 

Aluehankkeen keskeisiä tehtäviä ovat:

 • yhteistyön suunnittelu ja organisointi
 • pilottikohteiden haku koko alueelta
 • pilottikohteiden esiselvitykset tavoitteena saada ne loppukäyttäjien hankkeiksi
 • kokemusten ja tietojen kerääminen pilottikohteista
 • esisuunnittelut tuotteistushankkeista
 • tiedonvälitys UUMA-ohjelmaan
 • tiedotus, koulutus, seminaarien järjestäminen
 • positiivisen uusiomaarakennustiedon välittäminen medialle ja vaikuttaminen yleiseen asenteeseen
 • ekotehokkaan uusiomaarakentamisen puolesta
   

Aluehankkeen tavoitteet lyhyesti:

 • Esiselvitys materiaalien tuotteistamisen mahdollisuuksista alueella, materiaalin tarpeen arviointia maarakentamisessa ja vaadittavat toimenpiteet tarpeen luomiseksi
 • Alueella muodostuvat teollisuuden sivutuotteen maarakentamisen uusimateriaaleiksi, jotta ne saadaan tehokkaaseen hyötykäyttöön. Uusiomateriaalit ovat:
  • sideaineseoksia
  • seosmateriaaleja tai
  • massiivimateriaaleja
  • Tuotteissa yhdistetään em. sivutuotteita.
 • Etsiä uusiomateriaaleille toimivia käyttömahdollisuuksia tie-, katu-, kenttä-, ym. sovellutuksiin. Tavoitteena on kehittää ympäristöä ja luonnon kiviaineksia säästäviä sekä kestäviä ja taloudellisia ratkaisuja.
 • Selvitetään materiaalikohtaiset tarpeet / tilanne mm.: materiaalien tuottajat, määrä, laatu, saatavuus, –sovellutusmahdollisuudet reunaehtoineen – lupatilanne.

 

Sivua viimeksi muokattu 10.8.2018