Elinkaari

Elinkaarilaskentatapojen ja –käytäntöjen soveltaminen tierakentamisen hankkeissa on tarpeen yhdenmukaistaa. Tämä edellyttää käytettävien LCA- ja LCC-laskentamenetelmien sekä laskentaan perustuvan tietokannan (datan) kokoamista. Osahankkeen tavoitteena on eri laskentatapojen vertailu, jotta hanke voisi tukea yhtenäisten menettelyjen testaamista demohankkeissa.

Sivua viimeksi muokattu 10.8.2018