Ensisilmäys betoni-EEJ -asetukseen 15.9.2022

Ajankohta: 
15.09.2022, klo 09:30 - 11:00
Paikka: 
SYKE / Teams-yhteydellä

Valtioneuvosto hyväksyi kesäkuussa rakennusalalla tarkkaan seuratun asetuksen, jossa määritellään arviointiperusteet sille, miten jätteeksi luokiteltu betoni lakkaa olemasta jätettä eli voidaan määritellä uudelleen tuotteeksi. Tätä ”ei enää jätettä -betonia” eli EEJ-betonia voidaan käyttää kuin mitä tahansa vastaavaa betonituotetta tai betoniraaka-ainetta.

Hyväksytty asetus sisältää säännökset betonijätteen käsittelyvaatimuksista sekä betonimurskeen hyväksytyistä käyttötarkoituksista ja käyttötarkoituskohtaisista laatuvaatimuksista. Se tulee voimaan 1.9.2022.

Ympäristöriskien estämiseksi asetuksessa asetetaan betonimurskeen haitta-aineille tiukat raja-arvot ja raaka-aineen laadunvalvontavelvoitteet. Tarkoituksena on varmistaa mm. pinta- ja pohjavesien suojelu.

Sääntely tuo betonijätteen käyttöön yhden uuden väylän. Betonimurskeen vanhat käyttötavat, kuten niin sanottu MARA-asetuksen mukainen maarakennuskäyttö, jäävät voimaan.

YM ja SYKE järjestävät 15.9.2022, klo 9.30-11.00 tilaisuuden, jossa asetusta ja soveltamisohjetta esitellään ja jossa pyritään vastaamaan esille nouseviin kysymyksiin.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua oheisesta linkistä:
Ilmoittaudu Betonimurske ei enää jätettä asetuksen -koulutustilaisuuteen

Asetus taustamateriaaleineen on luettavissa ympäristöministeriön jätelainsäädäntösivulla osoitteessa:
https://ym.fi/jatelainsaadanto

Soveltamisohje julkaistaan tuolla sivulla asetuksen voimaantulopäivänä 1.9.2022.

Lisätietoja:
ympäristöministeriö
erityisasiantuntija Jouni Nissinen
puh. 029 525 0028
jouni.nissinen@gov.fi
 

Sivua viimeksi muokattu 30.8.2022