Esiselvitys happamien sulfaattimaiden kartoitusmenetelmistä ja suosituksia toimenpiteiksi infrahankkeissa pääkaupunkiseudulla

Happamien sulfaattimaiden tutkimusmenetelmistä on laadittu selvitys, jossa annetaan suosituksia käytettävistä menetelmistä ja toimenpiteistä pääkaupunkiseudun infrahankkeissa.

Selvitykseen voi tutustua oheisesta linkistä: 6. Muut ohjeet ja ohjekortit

Kommentteja selvitykseen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tuomas.suikkanen@ramboll.fi

 

Sivua viimeksi muokattu 9.1.2021