Green Building Council julkaisi kestävän infran määritelmän

Green Building Councilin kestävä infra -toimikunnan laatiman määrittelyn tavoitteena on edistää kestävän kehityksen huomiointia infrahankkeiden kaikissa elinkaaren vaiheissa. Määritelmä nostaa esiin kestävyyden yhdeksän pääkriteeriä.

Kiinteistö- ja rakennusala ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. Toimiala käyttää myös merkittäviä määriä sekä neitseellisiä että kierrätettäviä materiaaleja. Nämä seikat korostuvat infrahankkeissa infrarakenteiden pitkän elinkaaren takia. Infran omistajat, rakennuttajat ja alan asiantuntijat ovat määrätietoisesti siirtymässä koko elinkaaren tarkastelemiseen siten, että kestävä kehityksen näkökulmat huomioidaan parhaalla mahdollisella tavalla.

”Nyt rakennettava infra on rakennettava vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin ja haasteisiin. Kestävä infra saavutetaan ainoastaan silloin, kun saamme kestävyyden näkökulmat huomioitua aina maankäytön suunnittelusta käytöstä poistamiseen asti.” ympäristöpäällikkö Juha Laurila, INFRA ry:stä toteaa.  

Määritelmän avulla fiksuja infrahankkeita koko elinkaari huomioiden

Kestävyyden määritelmä tukee infrahankkeiden kestävyyden johtamista ja toimii työkaluna kestävyyden edistämisessä. Se edistää myös aluesuunnittelun ja infrahankkeiden yhtymäkohtien tunnistamista. Määritelmän pääkriteerit infrahankkeiden kestävyydelle ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, resurssiviisaus ja kiertotalouden edistäminen sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja ympäristöhaittojen vähentäminen. Myös infran käyttäjien tarpeiden huomioon ottaminen, ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ja ympäristön laatutekijöiden toteutuminen tulee huomioida. Näiden lisäksi tekninen toimivuus, elinkaarivaikutukset ja vaikutukset liikennejärjestelmän ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen tulisi selvittää.

Suomessa on jo laajaa kokemusta erilaisista infrahankkeista, joissa kestävän kehityksen eri näkökulmia on otettu tavanomaista laajemmin huomioon. Hankkeita sekä infra-alan kestävyyttä käsitteleviä verkostoja on koottu kestävän infran hankekoontiin.

”Infra-alalla on merkittävät mahdollisuudet vähentää päästöjä ja lisätä kiertotaloutta sekä ekologista kestävyyttä. Kaupungit ovat tässä avainasemassa”, kestävä infra- toimikunnan puheenjohtaja Heidi Huvila Helsingin kaupungilta muistuttaa.

Lisätietoja:

Kestävän infran määritelmä >>
Juha Laurila, Kestävä infran -toimikunnan puheenjohtaja (Infra ry), juha.laurila@infra.fi
Heidi Huvila, Kestävä infra -toimikunnan varapuheenjohtaja, Helsingin kaupunki, hhuvila@gmail.com

Sivua viimeksi muokattu 26.4.2019