Käsikirjasivujen muokkaushistoria

29.8.2023

Käsikirjastoon lisätty Ossi Pertun diplomityö.

7.8.2023

Lisätty Tekniset verkostot uusiomaarakenteissa -opas ja maininta RT-kortista Yhdyskuntajätteenpolton pohjakuonan käyttö maarakentamisessa.

21.6.2023

Lisätty raportteihin Topinpuiston koerakenteiden loppuraportti.

2.2.2023

Korjattu: 
Anttila, Sanna. 2020. Betonimurskeen geotekninen soveltuvuus meritäyttömateriaaliksi. Turun AMK, Insinöörityö  => YAMK-työ
UUMA4, Työryhmä 8 - Rakentamisen prosessi, Raportti kyselyn vastauksista  => lisätty raportin päiväys

Lisätty raportteihin Työpaja: Markkinavuoropuhelu UUMA-rakentamisen edistäjänä

16.1.2023

Lisätty opas Uusiomateriaalit tierakenteissa ja opinnäytetyö Oksman 2022. Lisätty ohjeisiin linkit Vieraslajien torjunta rakennushankkeissa (kohta 2) ja Betonimurskeiden tekninen soveltuvuus ja käyttö tierakenteissa (kohta 6).

4.1.2023

LIsätty opinnäytetyöt Rantala 2020, Söderholm 2020 ja Matikka 2021.

1.12.2022

Päivitetty Väyläviraston Betonijäteohjeen linkki ohjeet-sivulla. Lisätty Lasse Rasmussenin DI-työ opinnäytetöihin.

15.11.2022

Lisätty Kuninkaantammen koestabiloinnin loppuraportti sekä Uusiomateriaalit väyläsuunnittelussa – Selvitys uusiomateriaalien käyttöä koskevien suunnittelutehtäväkuvausten päivittämisestä Väyläviraston ohjeisiin, Luonnos 29.4.2022 raportit-sivulle.

5.10.2022

Lisätty julkaisu Infrarakentamisen kansallinen päästötietokantahanke raportit-sivulle ja Taavi Valjakan DI-työ opinnäytetöihin.

UUMA-seminaarin 2022 aineisto tuotu nettisivuille.

1-16.9.2022

Korjattu Uuma-kohteiden kohdekorttitaulukko tulostuskelpoiseksi.

Lisätty kohdekortit:

 • 1-11
 • 2-16...2-19
 • 4-11
 • 5-11
 • 7-16
 • 9-16...9-20
 • 10-15...10-18
 • 11-16
 • 17-12
 • 18-14, 18-16

31.8.2022

Päivitetty Väyläviraston uuma-ohjeistusluettelo.

Korjattu MASA valmistumaan vuonna 2024

Siirretty ohjeistuksesta raportteihin:

 • Uusiomaarakentamisen vaikutukset ja indikaattorit (Raportti, Ramboll, UUMA4-hanke, 2021)
 • Uusiomaarakentamisen päästölaskenta (UUMA3-hanke, 2020)
 • Esiselvitys happamien sulfaattimaiden kartoitusmenetelmistä ja suosituksia toimenpiteiksi infrahankkeissa pääkaupunkiseudulla (Ramboll, 20.9.2018)

Poistettu linkitys vanhoista materiaaliohjeista

Muokattu käsikirjastosivun aloitustekstiä.

25.1.2022
           Lisätty Heidi Järkän opinnäytetyö Uusiokasvualustojen hankintamallit kaupunkirakentamiseen

           Lisätty Jutta Kaisanlahden diplomityö Kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen infrarakentamisessa lapin maakunnan alueella

           Lisätty Elis Kiven diplomityö Pohjanvahvistusmenetelmät Suomessa – Käyttömäärät ja hiilijalanjälki

           Lisätty Tuomas Piepposen opinnäytetyö Jätteenpolton pohjakuonan tekninen soveltuvuus tierakenteessa
 

10.1.2022 

           Lisätty Emmi Ilosen opinnäytetyö Happamien sulfaattimaiden hapettuminen.

           Päivitetty uudempi suunnittelu- ja käyttöohje 22.12.2021 "Metsäteollisuuden tuhkien käyttö meluvalleissa ja muissa ei-liikennekuormitetuissa penkereissä".

8.7.2021

          Lisätty meluvalli-kohdekortit 9-11... 9-15. 

          Lisätty ohjeisiin ja julkaisuihin Metsäteollisuuden tuhkien käyttö meluvalleissa ja muissa ei-liikennekuormitetuissa penkereissä. Suunnittelu- ja käyttöohje 30.6.2021.

26.1.2021

Tytti Nguyenin diplomityö lisätty opinnäytetyöt-sivulle.

13.1.2021

Lisätty kohdekortti 18-13

11.1.2021

Lisätty kohdekortti 10-14

5.1.2021

         Sirpa Väisäsen diplomityö lisätty opinnäytetyöt-sivulle.

9.12.2020

Kohdekortit: Julkaisuissa esitellyt kohteet -sivun sisältö lisätty.

8.12.2020

Opinnäytetyöt-listausta päivitetty.

7.12.2020

Kohdekortti-sivuja ryhmitelty uudelleen

23.11.2020

Poistettu HSY:n "Vesihuollon verkostosuunnittelukäytännöt"- julkaisun tiedostolinkki ohjeluettelosta.

Päivitetty kohdekortti 7-13.

27.10.2020

Lisätty julkaisuja käsikirjaston julkaisuluetteloon.

22.-23.10.2020

Lisätty kohdekortit 2-15, 2-102, 7-15, 10-12, 10-13. Korjattu taulukkoa

Lisätty SGY:n kohdekortit ja kohdekorttitaulukko.

21.10.2020

Lisätty Opinnäytetöihin Niemelin, Anttila, Kortelainen, Niiranen, Linden ja siistitty töiden nimeäminen sekä järjestys yhtenäiseksi.

9.10.2020

Päivitetty intran kirjallisuudesta osio 5.1 + 4. Tutkimushankkeet. Tutkimushankkeista puuttuu vielä 2007 Knuters.

7.10.2020

Lisätty kohdekortit 11-11 ja 11-13...11-15

Korjattu kohdekottitaulukkoa

Lisätty sivut SGY:n kohdekorteilla ja muissa julkaisuissa esitellyille kohteille

Päivitetty Intran kirjallisuudesta seuraavat osiot: 1. Ohjeet; 2. Ohjeet, ulkomaiset; 6. Opinnäytetyöt

1.10.2020

Lisätty kohdekortit 7-12...7-14, 10-11,11-12,17-11 ja 18-11...18-12.

12.8.2020

Lisätty kohdekortti 4-101. Täydennetty kohdekorttitaulukkoa. Tarkastettu linkkejä.

7.7.2020

Taulukko 2.4. Esimerkkejä uusiomateriaalien soveltuvuudesta kaatopaikkarakenteisiin korjattu. 

Päivitetty luku 3.3 MARA- ja MASA-asetus, tilanne

4.6.2020

Ohjejulkaisujen listausta päivitetty.

27.5.2020

Päivitetty joitain rikkinäisiä linkkejä.

14.9.2019

Päivitetty käsikirjaston etusivu.

28.8.2019

Lisätty linkki Kierrätysmaiden käyttöön kasvualustoissa. Tarkastettu linkkejä.

5.6.2019

Korjattu julkisen puolen ohjesivuston linkkejä, jotka veivät sisäisen intran puolella ladattuihin tiedostoihin ja täten vaativat aukaisemiseen salasanaa.

23.5.2019

Lisätty ohjekirjastoon julkaisu "Betonimurske kaupunkien julkisessa maarakentamisessa, 2019"

Korjattu rikkoutuneita linkkejä

Lisätty sisäisiä linkkejä Intranetin "Kirjallisuus" -osioon

Lisätty uudelleen "Käsikirjasivujen muokkaushistoria" -sivu

2.3.2019

Korjattu rikkoutuneita linkkejä

18.9.2018

Korjattu rikkoutuneita linkkejä

Lisätty "Käsikirjasivujen muokkaushistoria" -sivu

8.12.2017 

Muokattu koko käsikirjasto uuteen versioon

 

Linkit

Sivua viimeksi muokattu 29.8.2023