Kaupunkirakentaminen

Kaupunkirakentamisen osalta UUMA3-ohjelma jakautuu neljään eri tehtäväkokonaisuuteen:
  1. Suunnittelun, hankinnan ja massojen hallinnan periaatteet
  2. Kaupunkirakentamisen UUMA-käsikirja (Katu 2020-ohjetta täydentävä)
  3. Pilotit ja aluerakentamishankkeet
  4. Kierrätyspuistotoiminta

Suunnittelu, hankinta ja massojen hallinnan periaatteet

UUMA3-ohjelman tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä kaupungeilla olisi uusiomateriaalien osalta täydentävät suunnittelu- ja hankintaohjeet uusiomaarakentamisesta – kaavoituksesta rakentamiseen. Suunnittelu – ja hankintaprosesseista tullaan laatimaan taustaselvitys, joka kattaa toimenpiteet eri vaiheissa kaavoituksesta rakentamiseen. Suunnittelu- ja hankintaprosessiohjeet pilotoidaan käytännössä eri kaupunkien hankkeissa.  

Kaupunkirakentamisen UUMA-käsikirja

Kaupunkirakentamisen UUMA-käsikirja pyritään saamaan ainakin luonnosversiona koekäyttöön UUMA3-ohjelman aikana. Tällä hetkellä eri materiaaleista ja sovellutuksista on erilaisia oppaita, mutta tietoa on hajallaan tai sitä ei ole laadittu kaikista materiaaleista ja sovellutuksista. Liikuntapaikkarakentamisen ohje on viety toistaiseksi pisimmälle.

Pilotit ja aluerakentamishankkeet

UUMA3-ohjelman aikana toteutetaan eri kaupunkien toimesta pilottirakennushankkeita parhaista UUMA-sovellutuksista sekä monipuolisesti erilaisia aluerakennushankkeita. Pilottihankkeista saatavia tietoja hyödynnetään kaupunkirakentamisen UUMA-käsikirjan teossa.

Kierrätyspuistotoiminta

Tällä hetkellä UUMA-materiaalien hyötykäyttöä estää tai rajoittaa materiaalien keräys- ja jalostuspaikkojen ja -toiminnan puute. Ohjelman tavoitteena on, että keskeisille alueille kehitetään kierrätyspuistotoimintaa, joka tekee mahdolliseksi jatkuvatoimisen UUMA-materiaalien hyötykäytön.
 
UUMA3 Kaupunkirakentaminen, yhteyshenkilö:
Mikko Suominen, Helsingin kaupunki, mikko.suominen@hel.fi
 
 

Linkit

Sivua viimeksi muokattu 28.5.2020