Kort på svenska

UUMA2 and UUMA3 -programmen

Målet med UUMA2 och 3 -programmen är att främja användningen av återvunnet material vid mark- och anläggningsarbeten och därmed minska användningen av jungfruliga naturtillgångar och miljökonsekvenserna av markbyggande.

Programmen fokuserar särskilt på att främja projektspecifika materiallösningar och på att produktifiera mark- och anläggningsarbeten med återvunnet material. Programmets tyngdpunkt ligger på produktutveckling, på att utveckla beställarnas planerings- och anskaffningsverksamhet samt på demonstrationer med anknytning till detta.

Programmen har som mål att:

  • få ut fler produktifierade UUMA-material på marknaden
  • stödja beställarna i att utveckla planerings- och anskaffningsverksamheten
  • minska användningen av berg- och grusmaterial i mark- och anläggningsarbeten
  • producera information för att utveckla miljölagstiftningen, så att lagstiftningen stöder ekologiskt effektivt markbyggande med återvunna material.

UUMA 2-moderprojektet genomförs av Ramboll Oy, kommunikationen sköts av Motiva Oy.

Kontaktuppgifter:

Koordinator för UUMA2-programmet:
TkT/TeknDR Pentti Lahtinen
Ramboll Finland Oy
pentti.lahtinen@ramboll.fi,
tfn +358 20 755 6746

Vad är UUMA?

Naturliga stenmaterial som används i mark- och anläggningsarbeten kan ersättas med återvunna material som härstammar från överskottsmassor, industrins biprodukter och avfall, lätt förorenade massor samt material för gamla mark- och anläggningskonstruktioner. Dessa material kallas för UUMA-material. De kan användas vid mark- och anläggningsarbeten antingen som de är eller som komponenter som ersätter jungfruliga stenmaterial eller förbättrar deras egenskaper.

I Finland används årligen över 100 miljoner ton stenmaterial för byggande. Varje år förbrukas kring 70–80 miljoner ton naturliga stenmaterial. Återvunna material som eventuellt lämpar sig för byggande produceras årligen i nästan lika stora mängder. Genom att främja användningen av återvunna material kan man på ett mycket effektivt sätt främja materialeffektiviteten. Därigenom kan man även avsevärt minska förbrukningen av jungfruliga naturtillgångar samt energiförbrukningen vid transporterna av dem.

Användningen av återvunna material som utnyttjas vid mark- och anläggningsarbeten kan ökas betydligt genom att produktifiera och kommersialisera material samt utveckla byggtekniken, planeringen och anskaffningssätten.

Sivua viimeksi muokattu 4.4.2018