Kreate rakentaa Kivistössä – kiertotalous merkittävässä roolissa

Kreate Oy rakentaa Vantaan kaupungin Kivistön kaupunkikeskuksen alueelle katuja, siltoja sekä huolehtii urakka-alueen muista infran purku- ja rakentamistöistä. Vaativassa ja monipuolisessa hankkeessa on kiertotaloudella oma tärkeä roolinsa.

Tilaajana Vantaan kaupunki on huomioinut kiertotalouden erinomaisesti jo suunnitteluvaiheessa. Kreaten vahva kiertotalousosaaminen tukee materiaalien kierrättämisen toteutumista Kivistön kaupunkikeskuksen infran rakentamisessa.

– Kiertotalous on huomioitu suunnitelmassa hyvin esimerkiksi suurena betonimurskemääränä. Osa 38 000 tonnin murskemäärästä on saatu hyödyntämällä alueelta purettavien siltojen betonia, ja osa tulee läheiseltä toimittajalta. Murskeen laatu ja oikeanlainen hyödyntäminen ovat infrarakentamisessa ensiarvoisen tärkeitä. Lisäksi kaikkien reunaehtojen tulee täyttyä laadukkaan lopputuloksen takaamiseksi, kertoo Kreaten kiertotalousyksikön johtaja Tuomo Joutsenoja.

Betonimurskeen lisäksi Kreate hyödyntää Kivistön työmaalla alueen moreenipohjaiset kaivuumaat alueelle rakennettaviin liuskoihin ja penkereisiin sekä kuljettaa asfalttia kierrätykseen noin kolmen hehtaarin alalta muutaman kilometrin päähän työmaalta.

Kierrätystä lähietäisyydellä

Kiertotalouden onnistuminen infrarakentamisessa optimaalisella tavalla edellyttää tilaajan myötävaikutuksen lisäksi materiaalien kelpoisuutta uuteen tarkoitukseen sekä mahdollisimman lyhyitä kuljetusmatkoja sekä työmaan sisäisiä järjestelyjä. 

– Eri työvaiheiden rytmitys ja materiaalien välivarastointi edellyttävät meiltä hyvää työmaa- ja työvaihesuunnittelua. Kierrätettävien materiaalien väliaikainen sijoitus työmaalla on haastavaa, joten suunnittelemme esimerkiksi purettavien siltojen betonin siirrot, varastoinnin ja hyödyntämisen huolellisesti. Toimimme myös maa-aineisten kaivuun ja kuljetuksen osalta siten, että vältymme turhilta siirroilta ja saamme kaikki työvaiheet järkevästi tehtyä. Lisähaastetta suunnitteluun tuo työmaan läpi kulkevan vilkkaan ajoneuvoliikenteen huomioiminen, Joutsenoja listaa.

Vaativalla Kivistön työmaalla on kuitenkin onnistuttu niin kiertotalouden hyödyntämisessä kuin eri työvaiheiden suunnittelussa menestyksekkäästi.
 

Kiertotalouden merkitys korostuu tulevaisuudessa

Kreaten toimintamalliin kuuluu kiertotaloutta tukevien ratkaisujen löytäminen, tarjoaminen ja käyttäminen. Tilaajien esittämät ratkaisuvaihtoehdot toteutetaan luonnollisesti toiveiden mukaisesti, mutta Kreate etsii aktiivisesti myös muita mahdollisuuksia edistää kiertotaloutta infrarakentamisessa.

– Olimme vuonna 2017 Suomen suurimpia betonin kierrättäjiä. Samoin omien työmaidemme välinen maa-ainespörssi on alkanut tuottamaan hyötyjä. Kierotalouden avulla edistämme kestävää kehitystä ja luonnonsuojelua nostaen samalla työmaidemme tehokkuutta.

Joutsenojan mukaan kiertotalouden hyödyntämiseen vaikuttavat lainsäädännön hidas eteneminen sekä toisaalta eri alueiden toisistaan poikkeavat toimintatavat. Onnistumiset kuitenkin avaavat portteja ja vaativien kohteiden erikoisosaajana Kreate haluaa näyttää suuntaa koko alan kehitykselle kiertotaloudessa.

– Panostamme materiaalien kelpoisuuden tutkimiseen ja hyväksyttämiseen. Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten, alan muiden toimijoiden sekä omien yksiköidemme ja työmaidemme kanssa. Tavoitteenamme on kestävän kehityksen tukeminen sekä kilpailukykymme jatkuva vahvistaminen, Joutsenoja summaa lopuksi.

 

Kivistön kaupunkikeskuksen infrarakennus pähkinänkuoressa

Kivistön kaupunkikeskusta ympäröivien katujen rakennusurakka sisältää Tikkurilantien rakentamisen kehäradan, Keimolantien ja Tikkurilantien kiertoliittymän, Kivistön eteläisen eritasoliittymän E1 ramppien rakentamisen, Vantaankoskentien ja Tikkurilantien alikulkukäytävien rakentamisen sekä Vantaankoskentien rakentamisen välillä Tikkurilantie - Syväkivenpolku. Urakka sisältää myös rakennettujen tai rakenteilla olevien Mestarintien ja Korundinportin liittämisen Tikkurilantiehen sekä Vantaankoskentien Kehäradan ylittävän sillan rakentamisen Kivistön aseman läntisen lippuhallin länsipuolelle. Erityisesti sillan rakentaminen vaatii erikoisosaamista ja tehokasta aikatauluttamista, sillä päiväaikaan Kehäradalla kulkee juna kuuden minuutin välein. Kehäradan sillan rakentaminen edellyttää tarkkuuslouhintaa raiteiden välissä, porapaalutusta ja ponttiseinän asentamista sekä ennen näitä vanhojen tukimuurien purkamista.

Lue lisää aiheesta Kreaten verkkosivuilta ja asiakaslehdestä.

 

Sivua viimeksi muokattu 28.6.2021