Laaja yhteistyö oli UUMA3 -ohjelman suurin menestystekijä matkalla kiertotalouteen 

Tänä vuonna päättyvässä UUMA3-ohjelmassa, kuten sitä edeltäneessä UUMA2-ohjelmassakin, on onnistuneesti koottu laajasti eri tahot, kuten valtio, kaupungit, teollisuus, urakoitsijat sekä materiaalin tuottajat ja käsittelijät yhteistyöhön kehittämään uusiomaarakentamista Suomessa. Yhteistyö ja yhteiset tavoitteet toteutuvat parhaiten, kun tunnetaan eri osapuolten nykyiset käytännöt ja mahdollisuudet toimia.  Osallistujia hankkeessa on liki 40 ja hankkeen organisointi ja tuloksellisuus on myös herättänyt kansainvälistä kiinnostusta ja arvostusta kuten Tampereella järjestetyssä Wascon-konferenssissa 2018 voitiin todeta.

Ohjelma on konkretiaan ja käytännön toiminnan kehittämiseen keskittyvä niin, että uusiomaarakentamisen hyvät tavoitteet kiertotalouden ja ympäristöhyötyjen edistämiseksi toteutuvat. Näin luodaan infrarakentamisen kiertotalousmarkkinoita, jotka edellyttävät eri tahojen, niin julkisten kuin yksityisten, oman toiminnan kehittämistä. Kehittämistä on mm. materiaaleissa, suunnittelussa, rakenneratkaisuissa, rakentamisessa, hankintatavoissa ja -kriteereissä sekä toimintatavoista ja prosesseissa. Tätä varten tarvitaan lainsäädännön kehittämistä, uusiomaarakentamisen tekoa ja päivitystä sekä koulutusta ja tiedonjakamista. Näitä kaikkia UUMA3 -ohjelma on omalta osaltaan tehnyt ja muutoin edistänyt merkittävästi. Tämä työ tulee jatkumaan UUMA4-ohjelmassa, johon kaikilla kiinnostuneilla on nyt mahdollisuus tulla mukaan.

UUMA3:n aikana on valmisteltu Väyläviraston hankkeisiin useita pilotteja, joiden puitteissa UUMA-rakentamisen koko toimintaketjua voidaan testata ja kehittää. UUMA3:ssa on mukana kymmenen suurinta kaupunkia. Uusiomaarakentaminen on monissa kaupungeissa jalkautettu käytännön hankkeisiin, minkä lisäksi on myös valmistelussa ja toteutuksessa UUMA-hankkeita.  

Hankintaprosessien kehittäminen on myös kaupunkien tavoitteena niin, että uusiomaarakentamisen kriteerit olisivat jatkossa hankinnoissa monipuolisemmin mukana. Erilaisten indikaattorien laskennan kehittäminen kuuluu juuri käynnistyneeseen kehitystyöhön, jossa on tavoitteena taloudellisten, toiminnallisten ja kasvuhuonekaasupäästöjen vaikutusten laskentamallin kehittäminen siten, että vaikutuksen voitaisiin laskea mahdollisimman hyvin ja käyttää tietoa hankintojen vertailussa sekä laskea esim. uusiomaarakentamisen kokonaisvaikutukset kaupunkitasolla. Tämä auttaa päätöksenteossa ja esimerkiksi hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa, kun esimerkiksi jo maankäytön suunnitteluvaiheessa tehdään valintoja, joilla saavutetaan esim. iso CO2-päästöjen vähennys.

Teollisuudella ja materiaalitoimittajilla on menossa monia kiertotaloutta edistäviä hankkeita. Monilla uusilla kierrätysmateriaaleilla on merkittävä vaikutus mm. ilmastopäästöjen vähentämiseen ja kierrätyksen lisäämiseen infrarakentamisessa. Näistä maarakentamisen uusiosideaineet ovat hyvä esimerkki.

Tässä on vain osa UUMA3-ohjelman aikana tehdystä työstä. Tarkempi yhteenvetoraportti hankkeesta kootaan vuodenvaihteen jälkeen.

 

 

Sivua viimeksi muokattu 16.12.2020