Liikennevirasto etsii uusia demonstraatiohankkeita UUMA2-ohjelmaan

Liikennevirasto on päättänyt tehostaa uusiomateriaalien käyttöä toteutettavissa ja suunnitteilla olevissa hankkeissaan. Tavoitteena on, että uusiomateriaaleilla ja niiden sovellutuksilla olisi tasavertainen asema perinteisten vaihtoehtojen kanssa. Tämä edellyttää tulevaisuudessa uusiomateriaalien huomioon ottamista jo aiemmassa suunnittelussa, esi-, yleis- ja väyläsuunnittelussa, sekä Liikenneviraston suunnittelu- ja hankintaprosessien uudistamista.

Uusiomateriaalien käyttömahdollisuuksien selvittämiseksi Liikennevirasto käy läpi yhdessä alueellisten ELY-keskusten kanssa lähiaikoina toteutukseen tulevia ja suunnitteilla olevia hankkeitaan. Näistä halutaan samalla sekä uusia demonstraatiohankkeita UUMA2-ohjelmaan että pilotointikohteita, joissa testataan Liikenneviraston uudistettavia prosesseja uusiomateriaalien käytön edistämiseksi.

Selvityksiä tehtävä jo ennen urakkavaihtta

Uusiomateriaalien nykyistä tehokkaampi käyttö hankkeilla edellyttää nykyisiin käytäntöihin verrattuna mm. enemmän materiaaleihin liittyviä selvityksiä, pohja- ja laboratoriotutkimuksia sekä uusiomateriaalivaihtoehtojen suunnittelua jo ennen urakkavaihetta. Hankekohtaisesti tulisi selvittää uusiomateriaalien käyttömahdollisuudet ja saatavuus sekä teollisuuden sivutuotteiden, esim. tuhkat, että jätejakeiden osalta.

Tärkeätä on myös kohteen huonolaatuisten maa-ainesten jalostusmahdollisuuksien selvittäminen hyötykäyttöön. Selvitykset tulisi tulevaisuudessa aloittaa jo aiemmissa suunnitteluvaiheissa, ja tarvittavien ympäristölupien hankkiminen tehdä uusiomateriaalivaihtoehdoille jo ennen urakoiden kilpailutusta.

Kolme demokohdetta valittu, uusia etsitään

Liikennevirasto on valinnut uusiomateriaalien käyttömahdollisuuksien selvittämiseen kolme lähiaikoina käynnistettävää suurta tiehanketta: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Vt 5 Mikkeli –Juva parantaminen ja Vt 4 Oulu-Kemi. Nämä hankkeet tulevat toteutukseen vuonna 2017. Kohteet ovat olosuhteiltaan erilaisia ja uusiomateriaalien käyttömahdollisuudet vaihtelevat hankkeittain. Tavoitteena on kuitenkin vielä tässä vaiheessa parantaa uusiomateriaalien käyttömahdollisuuksia kilpailutettavissa urakoissa.

Yhdessä alueellisten ELY-keskusten kanssa Liikennevirasto tulee käymään läpi sekä jo rahoituksen saaneita pienempiä korjausvelkahankkeita että ELYjen ohjaamia, eri suunnitteluvaiheissa olevia hankkeita uusien demonstraatiokohteiden löytämiseksi. Näissä painopisteenä tulee olemaan erityisesti suunnitteluprosessien kehittäminen ja uusiomateriaalien käytön edistämiseksi tarvittavien toimenpiteiden sisällyttäminen eri suunnitteluvaiheisiin.
 

Lisätietoa Liikenneviraston hankkeista:

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie: https://vayla.fi/vt12letke

Vt 5 Mikkeli – Juva parantaminen: www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-savo-tiehankkeet-valtatie-5-mikkeli-juva
 

Yhteydenotot Liikennevirastossa:

Kristiina Laakso, kristiina.laakso@liikennevirasto.fi

Timo Tirkkonen, timo.tirkkonen@liikennevirasto.fi

 

Sivua viimeksi muokattu 13.10.2020