Liikennevirasto valmistelee uusiomateriaaliopasta

Liikennevirasto valmistelee opasta UUMA2-ohjelman väylähankkeita varten. Sen nimeksi tulee "Uusiomateriaaliopas – käytön kehittäminen UUMA2-ohjelman väylähankkeilla". Ohjeistus otetaan koekäyttöön lokakuussa 2013 ja sitä korjataan ja täydennetään UUMA2-ohjelman toteutuksen yhteydessä saatujen kommenttien, tutkimustulosten ja kokemusten perusteella.

Uusiomateriaalioppaan luonnos on ladattavissa pdf-tiedostona:
Uusiomateriaaliopas – Luonnos 28.2.2014 – Liikennevirasto 2014 >>

Oppaan sisältö jakaantuu oheisen kuvan mukaisesti kolmeen osaan:

  • vaatimukset uusiomateriaaleille ja niistä valmistettaville rakenteille,
  • uusiomateriaalien ja rakenteiden ominaisuuksien tutkiminen,
  • uusiomateriaalien käyttö.

Oppaan päätavoite on selkeyttää ja edistää luonnonkiviaineksia säästävää uusiomateriaalien käyttöä Liikenneviraston ja ELY-keskusten hankkeissa sekä välttää ympäristö- tai kestävyysongelmiin johtavat käyttötilanteet. Oppaassa ei ole esitetty vastauksia kaikkiin uusiomateriaalien käytön avoimiin kysymyksiin. UUMA2-ohjelmalla on tärkeä tehtävä niiden selvittämisessä.

Oppaan muina tavoitteina on:

  • Selkeyttää Liikenneviraston kanta uusiomateriaalien käyttöön.
  • Aktivoida toimijoita uusiomateriaalien kehittämiseen ja kaupallistamiseen.
  • Saada lisää tuotteistettuja uusiomateriaaleja markkinoille.
  • Tehdä uusiomateriaalien käyttö tilaajille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille entistä helpommaksi ja ennakoidummaksi.
  • Selkeyttää uusiomateriaalien haltijoille, kehittäjille ja myyjille millaisia tutkimuksia ja selvityksiä uusiomateriaalien käyttö edellyttää.

Lisätietoja:

Timo Tirkkonen
projektipäällikkö, Liikennevirasto
timo.tirkkonen@liikennevirasto.fi

Laura Pennanen
väylärakenneasiantuntija, Liikennevirasto
laura.pennanen@liikennevirasto.fi
 

Sivua viimeksi muokattu 17.8.2022