Liikennevirasto: Vt 19 Seinäjoen itäisen ohikulkutien maarakentamisessa hyödynnetään lentotuhkaa

Kivihiilen polttoprosessin sivutuotteena syntyvää lentotuhkaa hyödynnetään tienrakentamisessa. Lentotuhkan hyötykäyttöön on saatu erilliset ympäristöluvat. Uusiomaarakentamisella säästetään luonnon kiviainesvaroja, kun rakennemateriaalia korvataan kaatopaikalle kuuluvilla jätteiksi luokiteltavilla aineksilla.

Näillä materiaaleilla on monia hyviä teknisiä ominaisuuksia, esimerkiksi lentotuhkassa tiivistettynä tapahtuva itselujittumisominaisuus. Uusiomaarakentamisen lisääminen ja onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä rakennuttajien, materiaalituottajien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja muiden materiaalitoimijoiden sekä viranomaisten välillä.

Lentotuhkan käyttöä tienpohjassa
Kuva 1. Lentotuhkan käyttöä tienpohjassa.

Tuhkien aktiivinen hyötykäyttö Etelä-Pohjanmaalla on jatkoa vuosina 2009-2011 tehdylle TEKES-hankkeelle ja materiaalien teknisten ja ympäristökelpoisuusominaisuuksien tuntemiselle. Hyötykäyttöä edistettiin merkittävästi myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tilaaman vaihtoehtosuunnitelman avulla. Suunnitelmassa tuhkan hyötykäyttöä selvitettiin jo hankkeen valmisteluvaiheessa. Liikennevirasto ilmaisi mahdollisuuden uusiomateriaalien käyttöön tiehankkeessa jo Seinäjoen Itäisen ohitustien tarjouspyyntövaiheessa.

Turpeen poltossa syntynyttä lentotuhkaa
Kuva 2. Turpeen poltossa syntynyttä lentotuhkaa.

Alueen tuhkaa tuottavien laitosten oma aktiivisuus tuhkan hyötykäytön edistämiseksi on tuonut tehokkuutta muun muassa rakentamisessa vaadittavaan logistiikkaan ja työmenetelmiin. Uusiomateriaalien käyttö on edellyttänyt myös urakoitsija Skanskalta ennakkoluulotonta suhtautumista työmenetelmien kehittämiseen. Uusiomaarakentamisen edistämisen hankekokonaisuuden teknisenä konsulttina on toiminut Ramboll Finland Oy.

Maarakentamisessa käytettävien luonnon kiviainesten ottotarvetta on mahdollista vähentää merkittävästi hyödyntämällä erilaisia uusiomateriaaleja. Huonolaatuiset maa-ainekset ja teollisuudessa muodostuvat arvokkaat sivuvirrat ovat tässä toiminnassa keskeisessä asemassa. Rakentamista kutsutaan uusiomaarakentamiseksi (UUMA).

Uusiomateriaalirakentamisen jatkokehittämisestä on käynnissä valtakunnallinen ohjelma UUMA2. Ohjelmasta löytyy lisätietoa hankkeen verkkosivuilta: www.uusiomaarakentaminen.fi

Lisätietoja:

Tekninen konsultti:
Ramboll Finland Oy, alueyksikön päällikkö Marko Olli, puh. 040 590 6835

Tuhkan toimittaja:
Vaskiluodon Voima Oy, johtava asiantuntija Matti Tiilikka, puh. 050 31 333 31

Rakennuttaja:
Liikennevirasto, projektipäällikkö Ari Mäkelä, puh. 0295 34 3567

Urakoitsija:
Skanska Infra Oy, projektipäällikkö Sami Immonen, puh. 050 414 7236
Skanska Infra Oy, työmaapäällikkö Sami Laakso, puh. 050 380 3105
 

Sivua viimeksi muokattu 13.1.2021