Materiaalipankit

Materiaalipankit

Ylijäämämaiden tehokkaan hyödyntämisen haasteena on usein tietämättömyys syntyvistä massoista ja niiden hyötykäyttömahdollisuuksista sekä toisaalta aikataulujen synkronointi. Tiedonhallintajärjestelmien, esimerkiksi maa-aines- tai massapankin, avulla voidaan yhteensovittaa muodostuvia ylijäämämassamääriä ja potentiaalisia hyötykäyttökohteita.

Maa-aines-, maamateriaali- ja massapankilla tarkoitetaan sähköistä maa-ainesten kauppapaikkaa tai tiedonhallintajärjestelmää. Massapankki on internetissä toimiva palvelu, jossa ilmoitetaan syntyvistä ja tarvittavista maamassoista tai maarakentamiseen soveltuvista uusiomateriaaleista. Materiaalipankista voi hakea tarvittavia maa-aineksia tai uusiomateriaaleja sekä tehdä ilmoituksen maarakentamiseen soveltuvista ylijäämämateriaaleista.

Materiaalitori yhdistää jätteiden ja sivuvirtojen tuottajat ja hyödyntäjät

Ympäristöministeriön tuottama ja Motivan ylläpitämä Materiaalitori on tarkoitettu yritysten ja organisaatioiden jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen ammattimaiseen vaihdantaan. Materiaalitorilla voi myös etsiä ja tarjota näihin liittyviä palveluita, kuten jätehuolto- ja asiantuntijapalveluja. Materiaalitorilla voi ilmoittaa ja hakea myös maa-aineksia. Materiaalitorin käyttäminen on maksutonta.

Materiaalitorin keskeinen tavoite on edistää jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä ja kiertotaloutta tarjoamalla alan toimijoille kohtaamispaikka, jossa kierrätysmateriaalien tarjoajat ja tarvitsijat voivat löytää toisensa. Tavoitteena on myös tuoda läpinäkyvyyttä jätelaissa säädetyn kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun käyttöön ja sen edellytyksenä olevan muun palvelutarjonnan puutteen osoittamiseen.

Materiaalitorin käyttö tuli vuoden alusta pakolliseksi monille yrityksille

1.1.2020 voimaan tullut jätelain uudistus velvoittaa Materiaalitorin käyttöön jätteen haltijat, jotka tarvitsevat kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua vuodessa yli 2 000 euron arvosta. Julkisia jätteen haltijoita eli hankintayksiköitä velvollisuus koskee vasta 1.1.2021 alkaen.
Mikäli jätteen haltijalla ei ole jätteelleen markkinaehtoista jätehuoltopalvelua tiedossa, on palvelua etsittävä Materiaalitorissa ennen kuin sitä voi pyytää kunnan jätelaitokselta kunnan toissijaisena jätehuoltopalveluna.

Tutustu materiaalitoriin >>
 

Sivua viimeksi muokattu 21.1.2020