Materiaalit ja palvelut

Materiaalit ja palvelut -ohjelmaosa sisältää UUMA-rakentamisen koko prosessin materiaalien raaka-aineiden synnystä aina lopulliseen valmiiseen rakenteeseen saakka. UUMA-materiaalit ja palvelut -ohjelmaosassa keskitytään

  • Palveluketjujen kehittämiseen
  • Materiaalitietokantojen luomiseen
  • Materiaalien infra-ohjekorttien ja ohjeiden laadintaan
  • Materiaalien, teknologioiden, logistiikan ja rakentamismenetelmien kehittämiseen ja testaamiseen
  • Palvelu- ja tuotantoprosessien testaamiseen todellisissa pilottikohteissa

UUMA3-ohjelman aikana pyritään varmistamaan, että tärkeimmillä materiaaleilla on toimivat palveluketjut, ne on saatu markkinoille ja pilotoitu yhteistyössä rakennuttajien kanssa. Uusiomaarakentamisessa hyödynnettävät tärkeimmät teollisuuden sivuvirrat tullaan kokoamaan yhteen tietokantaan. Tärkeimmistä UUMA-materiaaleista ohjeistetaan laatimaan myös infra-ohjekortit.

UUMA3 materiaalit ja palvelut, yhteyshenkilö:
Tuomo Joutsenoja, Kreate Oy,  tuomo.joutsenoja@kreate.fi

Linkit

Sivua viimeksi muokattu 28.5.2020