Oulun UUMA2-seminaari käynnisti Pohjois-Pohjanmaan aluehankkeen

Alueelliset UUMA2–projekit ovat osa kansallista UUMA2-hanketta, jossa yhtenä tavoitteena on luoda alueellisia yhteistyöprojekteja. Pohjois-Pohjanmaan aluehanke starttasi 15.8.2013 pidetyssä seminaarissa Oulussa.

Pohjoispohjanmaan UUMA2-projektissa tullaan koordinoimaan toimintaa ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja kartoittamaan alueella syntyvien materiaalien käyttöön liittyviä reunaehtoja. Alueella muodostuville UUMA-materiaaleille selvitetään myös tuotteistamismahdollisuuksia.

UUMA-rakentamiseen soveltuvat pilottihankkeet

Pohjois-Pohjanmaan alueella selvitetään mahdolliset UUMA-rakentamiseen soveltuvat hankkeet. Valittujen demonstraatiohankkeiden toteutus palvelee koko uusiomateriaalin ja uusiomaarakentamisen tuotantoketjun testaamista alueella ja antaa arvokasta tietoa toiminnan edelleen kehittämisestä. Lisäksi pilotoinneista saadaan tapauskohtaisesti arvokasta tietoa muun muassa hankintamenettelyiden, ympäristökelpoisuuden ja elinkaarilaskentojen kehittämisen osalta.

Yhteisprojekti kestää noin kolme vuotta, jonka jälkeen päätetään yhteistoiminnan jatkosta ja toimintatavasta. Tuotteistusprojekteja käynnistetään sitä mukaa kuin projektien käynnistyksestä saadaan päätökset. Rakentamiskohteita pyritään etsimään ja toteuttamaan hankkeen aikana mahdollisimman monta erityyppistä.

Oulun seminaarin esitykset ovat ladattavissa alla olevan linkin takaa:

ftp://ramboll:rambo66@ftp-espoo.ramboll.fi/ramboll/Uuma2.zip

 

 

Sivua viimeksi muokattu 18.12.2015