Tekninen kelpoisuus

T&K-hanke UUMA-materiaalien teknisen kelpoisuuden yhtenäistämiseksi sisältää rakennetyyppien ja mitoitusmenetelmien kehittämistä ekotehokkaimmille rakennetyypeille. Lisäksi tavoitteena on tuottaa yhtenäiset käytännöt mitoitusparametrien määritystavoille laboratoriossa. Mitoitusprosessien ja -parametrien kehittämisessä vanhoista jo aikaisemmin toteutuneista UUMA-rakenteista koottava tieto on arvokaista. Hankeosan tavoitteena on myös testata uusien kehitettyjen menetelmien soveltuvuutta demoprojekteissa.

Melander Marika. 2018. Kivituhkan soveltuminen sidotun kantavan kerroksen runkoaineeksi. Diplomityö, Aalto-yliopisto, 94 s..pdf

Laurila Antti. 2019. Voimalaitostuhkien käyttö Sassin pienlentokentän liikennealueen päällysrakenteissa. Diplomityö, Oulun yliopisto 99 s..pdf

Napari Matias 2016 Pääkaupunkiseudun energiantutannon tuhkien korroosiovaikutus Aalto-yliopisto diplomityö 123s.pdf

Hyvönen Iikka. 2014. Kuitutuhkan pitkäaikaistoimivuus teiden ja urheilukenttien päällysrakenteissa. TTY, Diplomityö. 82 s.pdf

Tarkkio Timo. 2014. Lentotuhkan pitkäaikaistoimivuus teiden ja kenttien päällysrakenteissa. TTY, Diplomityö. 151 s.pdf

Hainari Saara. 2015. Massastabiloinnin vaikutus maan indeksi- ja geoteknisiin ominaisuuksiin. TTY, Diplomityö. 154 s.pdf

Lätti Elina. 2015. Vaihtoehtoisten maarakennusmateriaalien mekaaniset ominaisuudet. TTY, Diplomityö. 143 s.pdf

Karjalainen Noora. 2016. Uusiomateriaalien hyödyntäminen rikastushiekka-altaiden pintarakenteissa. Oulun yliopisto, Diplomityö. 139 s.pdf

Matinlauri Sanna. 2016. Vaihtoehtoisia maarakennusmateriaaleja sisältävien tie- ja katurakenteiden vaurioituminen. TTY, Diplomityö.156 s.pdf

Harju Ilari. 2017. Uusiomateriaalit päällystettyjen teiden kantavan kerroksen stabiloinnissa. Oulun yliopisto Diplomityö. 128 s.pdf

 

Sivua viimeksi muokattu 13.3.2019