Uudet mahdollisuudet kaivosympäristöjen kiertotaloudessa ja kestävässä kehityksessä 16.3.2022

Ajankohta: 
16.03.2022, klo 09:00 - 15:30
Paikka: 
Webinaari

EAKR- ja Life-rahoitteisten kaivosympäristöhankkeiden KAIVASU (Kaivoksen sulkeminen – Vaikutukset ja uudet mahdollisuudet), LeKaT (Lennokit kaivosvalvonnan tukena) ja UPACMIC (Utilisation of by-products and alternative construction materials in new mine Construction) yhteisseminaari järjestetään verkossa 16.3.2022, klo 9.00‒15.30. Seminaarissa esitellään hankkeiden tuloksia kaivosympäristöjen kehittämisessä niin uusiokäytön, ympäristön seurannan ja kuormituksen vähentämisen kuin sivumateriaalien hyödyntämisen näkökulmasta.

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/478A08B8EC8DEAA2

Tervetuloa kuulemaan viimeisimpiä uutisia ja uusimpia tutkimustuloksia kaivosympäristöjen kehittämisestä uusiokäytön, ympäristön seurannan ja kuormituksen vähentämisen ja sivumateriaalien hyödyntämisen näkökulmasta.

Yhteisseminaarin järjestävät EAKR- ja Life-rahoitteiset kaivosympäristöhankkeet KAIVASU (Kaivoksen sulkeminen – Vaikutukset ja uudet mahdollisuudet), LeKaT (Lennokit kaivosvalvonnan tukena) ja UPACMIC (Utilisation of by-products and alternative construction materials in new mine Construction).

Ohjelma:
Uudet mahdollisuudet kaivosympäristöjen kiertotaloudessa ja kestävässä kehityksessä – Ohjelma ja esittely.pdf

09.00 Webinaarin avaus ja hankkeiden lyhyt esittely
puheenjohtaja Hannu Panttila, GTK
9.30-10.30 Kaivoksen sulkeminen – Vaikutukset ja uudet mahdollisuudet (KAIVASU) -hanke
– Uudet vedenpuhdistusmahdollisuudet ja uusiokäyttö
– Sivumateriaalien hyödyntäminen kaivosalueen peittorakenteissa ja kaivosalueen mallintaminen
– Avolouhoksen hyödyntäminen bioreaktorina
10.30-11.00 Asiantuntijapuheenvuoro
Markus Latvala, Feasib
11.00-12.00 Lounas
12.00-13.30 UPACMIC – ympäristöystävällisiä ratkaisuja kaivosrakentamisessa
– Kaivosten tiivistysrakenteissa ja vesienkäsittelyssä käytettäviä vaihtoehtoisia materiaaleja
– Toteutettuja rakenteita Hiturassa, Pyhäsalmella ja Sorsasalossa sekä niiden seurantatuloksia
– Kokemuksia rakentamisesta vaihtoehtoisilla materiaaleilla
13.30–13.45 Kahvitauko
13.45–15.00 LEKAT – Lennokit kaivosvalvonnan tukena
– Lämpökameran hyödyntäminen yhdessä maastotutkimusten kanssa kaivosvesien tutkimuksessa – kohteina Saattopora ja Kevitsa
– Dronedatan hyödyntäminen 3D-vakavuuslaskennassa ja painumien seurannassa
– In situ -vedenjohtavuusmittaukset peittorakenteiden tarkasteluissa
15.00-15.30 Kaivoksen sulkeminen ja kaivosympäristön käyttö sulkemisen jälkeen – tulevaisuuden näkymät, loppupuheenvuoro
tutkimusprofessori Tommi Kauppila, GTK

 

Sivua viimeksi muokattu 30.9.2022