UUMA-käsikirjasto

Mahdolliset kommentit UUMA-käsikirjastoon pyydetään toimittamaan Marjo Koivulahdelle ja Tuuli Teittiselle osoitteeseen etunimi.sukunimi@ramboll.fi

LINKKI OHJEJULKAISUIHIN

UUMA‐käsikirjasto on jatkuvasti kehittyvä ohjeistus, johon on  tulossa tietoa muun muassa:

  • maarakentamiseen soveltuvista uusiomateriaaleista,
  • uusiomateriaalien ominaisuuksista, käyttökohteista, rakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta,
  • ympäristöasioista ja lupaprosessista,
  • materiaalien jalostuksesta ja tuotteistuksesta,
  • rakennuttamisesta,
  • laadunvalvonnasta, sekä
  • materiaalitoimittajien laatimista ja ylläpitämistä materiaalikohtaisista ohjeista.

Käsikirjasto on laadittu 2013-2017 UUMA2-hankkeessa. Käsikirjastoa kehitetään ja täydennetään UUMA3-hankkeessa. Linkki käsikirjastoon ja käsikirjaston sisällysluettelo on esitetty vasemman puoleisessa palkissa.

UUMA-kohdekorteissa on esitetty esimerkkejä UUMA-materiaalien hyödyntämisestä toteutetuissa infrarakentamishankkeissa. Kohdekortit toimivat mm. tietolähteenä tulevia hankkeita ja tutkimuksia varten. Kohdekortit on koottu UUMA3-hankkeen aikana hankkeen toimesta. Kohdekortteja voivat laatia myös uusiomateriaalikohteita toteuttaneet rakennuttajat, suunnittelija, urakoitsijat, materiaalitoimittajat yms. Kohdekortit laaditaan word-tiedostoon, jonka voi pyytää Kirsi Koivistolta osoitteesta etunimi.sukunimi@ramboll.fi Valmistellut kohdekortit toimitetaan samaan osoitteeseen. Kortit julkaistaan UUMA-sivuilla mahdollisten täydennysten, tarkistusten ja täydennyspyyntöjen jälkeen (ulkoasu, tiedot, yms.).  

Sivua viimeksi muokattu 13.1.2021