UUMA2-hanke on palkitun UKI-koulutuksen taustalla

Suomen Geoteknillinen yhdistys SGY myönsi vuosittaisen Geotekniikan päivän 9.11.2017 yhteydessä GeoTeko-tunnustuspalkinnon Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston ryhmälle, joka on järjestänyt kuluvalla lukukaudella (syksy 2017-kevät 2018) pidettävän UKI-opintojakson uusiomateriaalien käytöstä maarakentamisessa.

Tunnustuspalkinnon saivat professorit Leena Korkiala-Tanttu ja Pauli Kolisoja sekä yliopisto-opettajat Pirjo Kuula, Minna Leppänen ja Henry Gustavsson.
Palkinnonsaajan valitsi ja valinnan perusteli pian Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL toimitusjohtajana aloittava Miimu Airaksinen. Kiitospuheessaan Pauli Kolisoja kertoi UUMA2-hankkeen merkittävästä roolista opintojakson aloituksessa ja sisällön valmistelussa.

Koulutuksen suosio yllätti järjestäjät ja kurssi tuli täyteen sekä tutkinto-opiskelijoista että jo työelämässä olevista osallistujista. UUMA2-hankkeen puolesta UKI-koulutuksen työryhmään ovat kuuluneet Juha Forsman ja Marjo Koivulahti Rambollista.

Sivua viimeksi muokattu 15.11.2017