UUMA2 ja UUMA3 -ohjelmat

UUMA2 ja 3 ohjelmien tavoitteena oli edistää uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa ja vähentää siten neitseellisten luonnonvarojen käyttöä ja maarakentamisen ympäristövaikutuksia.
Ohjelmassa keskityttiin erityisesti ekotehokkaiden hankekohtaisten materiaaliratkaisujen edistämiseen ja uusiomaarakentamisen tuotteistamiseen. Ohjelman pääpaino oli tuotekehityksessä, tilaajien suunnittelun ja hankinnan kehittämisessä sekä näihin liittyvissä demonstraatiohankkeissa. 

Tutustu UUMA2-ohjelman loppuraporttiin >> 

Loppuraportti UUMA2 2013-2017.pdf
Lyhyt raportti UUMA2-hankkeen toteutumisesta 15.11.2017.pdf

Ohjelman tavoitteet:

  • saada markkinoille lisää tuotteistettuja UUMA-materiaaleja,
  • tukea tilaajia suunnittelun ja hankinnan kehittämisessä,
  • vähentää kallio- ja soramateriaalien käyttöä maarakentamisessa,
  • tuottaa tietoa ympäristölainsäädännön kehittämistä varten, jotta lainsäädäntö tukisi ekotehokasta uusiomaarakentamista.

UUMA2-ohjelma koostui viidestä kehittämisalueesta, joilla on omat tavoitteensa ja toimijoilla erilaiset roolit. UUMA2-emohankkeen toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy ja viestinnästä Motiva Oy.

Muut kehittämisalueet:

  • Teollisuuden tuotekehitysprojektit
  • Demohankkeet
  • Aluehankkeet
  • T&K-hankkeet

UUMA2-ohjelman 2013-2017 kuvaus:

UUMA2 Demonstraatio-ohjelma 2013-2017.pdf

 

UUMA2-ohjelmaa ovat rahoittaneet:

Ahlström Glassfibre Oy
Cemex Oy
Ecolan Oy
Energiateollisuus ry
Ekokem Oy
Helsingin kaupunki
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Infra ry
Kemion Oy
KSF Finland
Kuntaliitto
Kuusakoski Oy
Lassila & Tikanoja Oyj
Lemminkäinen Oyj
Liikennevirasto
Länsi ja Sisä-Suomen AVI
Metsäteollisuus ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Ramboll Finland Oy
Recycling and Waste Solutions
Renotec
Rudus Oy
Skanska Oy
Suomen Erityisjäte Oy
Suomen kuntaliitto
Suomen Rengaskierrätys Oy
Työ- ja elinkeinoministeriö
Valutuoteteollisuusyhdistys ry
Ympäristöministeriö

 


Infrarakentamisen uusi materiaaliteknologia (UUMA), 2006-2009

UUMA eli uusiomaarakentamisen ensimmäinen kehitysohjelma toteutettiin vuosina 2006-2009 ympäristöministeriön, Tekesin, Tiehallinnon ja Sitran yhteistyönä. Ohjelma keskittyi pääosin tutkimuksellisiin hankkeisiin.

Uusiomateriaalin käyttö maarakentamisessa – YMra13 – 2010.pdf

Maarakentamisen uusiomateriaalit – YMra11 – 2011.pdf
 

Sivua viimeksi muokattu 20.5.2022