UUMA2-ohjelma on käynnistynyt

Kolmivuotinen Uusiomateriaalit maarakentamisessa ohjelma 2013-2015 on käynnistynyt. UUMA2-ohjelman tavoitteena on edistää uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa ja vähentää siten neitseellisten luonnonvarojen käyttöä ja maarakentamisen ympäristövaikutuksia.

Suomessa syntyy vuosittain noin 80 miljoonaa tonnia maarakentamiseen soveltuvia uusiomateriaaleja, joilla voitaisiin korvata luonnon kiviainesten käyttöä. UUMA-materiaalit ovat maarakentamisessa käytettäviä uusiomateriaaleja, joita saadaan ylijäämämaista, teollisuuden sivutuotteista, pilaantuneista maista ja vanhojen maarakenteiden materiaaleista.

UUMA2-ohjelmassa keskitytään erityisesti ekotehokkaiden hankekohtaisten materiaaliratkaisujen edistämiseen ja uusiomaarakentamisen tuotteistamiseen. Ohjelman pääpaino on tuotekehityksessä, tilaajien suunnittelun ja hankinnan kehittämisessä sekä näihin liittyvissä demonstraatiohankkeissa.

Tietoa, tuotteistusta ja käyttökokemuksia tarvitaan

UUMA2-ohjelman tavoitteina on saada markkinoille lisää tuotteistettuja UUMA-materiaaleja, tukea tilaajia suunnittelun ja hankinnan kehittämisessä sekä vähentää kallio- ja soramateriaalien käyttöä maarakentamisessa. UUMA2-ohjelma tuottaa myös tietoa ympäristölainsäädännön kehittämistä varten, jotta lainsäädäntö tukisi ekotehokasta uusiomaarakentamista.

Ohjelma koostuu viidestä kehittämisalueesta, joilla on omat tavoitteensa ja toimijoilla erilaiset roolit. UUMA2-emohankkeen koordinoinnista vastaa Ramboll Finland Oy ja viestinnästä Motiva Oy.

Tuotteistettuja, riskittömiä, maarakentamiseen soveltuvia uusiomateriaaleja on tarjolla. Kuitenkin vain osa niistä on laajasti käytössä. Uusiomateriaalien käytön yleistymistä ja tuotteistamista hankaloittaa useita UUMA-materiaaleja koskeva ympäristölupavelvollisuus. Maarakentamisessa hyödynnettävien uusiomateriaalien käyttöä voidaan kuitenkin lisätä merkittävästi materiaaleja tuotteistamalla ja kaupallistamalla.

Tutkittua tietoa uusiomateriaaleista kootaan tulevaisuudessa ohjelman verkkosivuille, jotka löytyvät osoitteesta www.uusiomaarakentaminen.fi


UUMA2-demonstraatio-ohjelmaa rahoittavat Liikennevirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Ekokem-Palvelu Oy, Kuusakoski Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Lemminkäinen Oyj, Morenia Oy, Ramboll Finland Oy, Rudus Oy, Suomen Erityisjäte Oy ja Andament Oy.
 

Sivua viimeksi muokattu 13.1.2021