UUMA2 - vuosiseminaari 10.9.2015

Paikka: 
Helsinki

Puheenjohtaja Pekka Kontiola, UUMA2-työvaliokunnan puheenjohtaja

UUMA-vuosiseminaari kokoaa yhteen maarakentamisen ja maarakentamisessa hyödynnettävien uusiomateriaalien parissa työskentelevät toimijat ja osaajat Suomessa. Seminaarissa esitellään UUMA2-ohjelman keskeiset tavoitteet ja edistysaskeleet sekä kuullaan case-esittelyjä useista rakennuskohteista.

Vuosiseminaarissa keskustellaan myös hankintojen kehittämisestä sekä rekisteröinti- ja lupamenettelyistä.

 

Ohjelma

UUMA2- tilannekatsaus
Pentti Lahtinen, Ramboll Oy

UUMA- suunnittelu- ja hankintaprosessit
Kristiina Laakso Liikennevirasto.pdf

Hesingin kaupunki hyödyntää ylijäämämaat
Mikko Suominen, Helsingin kaupunki

Mara-asetuksen uudistaminen
Else Peuranen_MASA.pdf
Else Peuranen_YM.pdf

Energia- ja metsäteollisuuden tuhkien ympäristökelpoisuus
Noora Lindroos_Ramboll Oy.pdf

Jätteenpolton kuonien hyötykäyttökokemuksia
Annika Sormunen_Suomen erityisjäte.pdf

Teolliset symbioosit Suomessa FISS-toimintamalli
Henrik Österlund_Motiva Oy.pdf

Tuuli - hanke
Jan Österbacka_Ekokem.pdf

Tuhkan hyötykäyttökokemuksia VT 19 –hankkeessa
Matti Tiilikka_Vaskiluodon voima.pdf
Jani Luhtanen_Skanska.pdf

Betonimurskeen käyttö Kivikon eritasoliittymässä
Jarmo Nirhamo_Liikennevirasto.pdf
Jani Pieksemä Rudus Oy.pdf

Uusiomateriaalien tekninen kelpoisuus ja ohjeet -ryhmän toimintaa
Juha Forsman_Ramboll Oy.pdf

Näkökulmapuheenvuoroja
Maija Heikkinen_Metsäteollisuus ry.pdf 
Antti Nissinen_Suomen maastorakentajat.pdf
Hanna Tukiainen_HSY_Ekomo.pdf

 

Sivua viimeksi muokattu 3.6.2016