UUMA3 käynnistyy vuoden 2018 alussa

UUMA2-ohjelma päättyy tämän vuoden lopussa. UUMA2-ohjausryhmässä nähdään tärkeänä, että UUMA3 jatkaa meneillään olevaa uusiomaarakentamisen kehittämisprosessia saumattomasti. Monia asioita on edistetty UUMA2-ohjelmakaudella, mutta moni osa-alue vaatii vielä pitkäjänteistä yhteistyötä.

UUMA3:n keskeisiä kehittämisalueita ovat mm. uusiomaarakentaminen suunnittelu- ja hankintaprosesseissa sekä liikenneviraston että kuntien toiminnassa. Prosessien kehittäminen on jo hyvässä vauhdissa liikennevirastossa, ja kuntapuolella tarvitaan vielä laajempaa taustatyötä. UUMA3:een haetaan erityisesti vahvaa kuntaryhmää kehittämään suunnittelu- ja hankintaprosesseja, kuntarakentamisen UUMA-käsikirjaa, UUMA-materiaalitoimintaa aluerakentamisessa ja kierrätyspuistotoimintoja. Eri tyyppiset pilotoinnit, tuote- ja palvelutoimintojen kehittäminen sekä tiedon jakaminen nettisivujen ja koulutusten avulla ovat entistä vahvemmin mukana UUMA3:ssa.

Ohjelmaan toivotaan mukaan laajasti sekä yrityksiä että julkisia organisaatioita viemään kasvavaa ja monipuolistuvaa uusiomaarakennustoimintaa eteenpäin. UUMA2-ohjelma on osoittanut, että julkisen sektorin ja yritysten toimivalla yhteistyöllä saadaan aikaan merkittäviä asioita.

Jos UUMA3-ohjelma kiinnostaa, ota yhteyttä:

pentti.lahtinen(at)ramboll.fi
puh. 0400 939 082 
marjo.koivulahti(at)ramboll.fi
puh. 040 5511 922

Sivua viimeksi muokattu 15.9.2017