UUMA3-ohjelma

Uusiomaarakentamisen UUMA3-ohjelma 2018-2020 

UUMA3 on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa maarakentamisen alan keskeiset toimijat edistämään uusiomaarakentamista Suomessa.  UUMA3-ohjelma vie uusiomaarakentamisen nykyistä konkreettisemmalle tasolle kaupunkien ja liikenneviraston rakentamistoiminnassa. Ohjausryhmään ja eri työpajojen toimintaan voivat osallistua kaikki UUMA3:n partnerit.

UUMA3-ohjelman lähtökohtana on UUMA2 2013-2017 –ohjelmassa tehty kehitystyö. UUMA2-ohjelmassa on ollut laajasti mukana niin julkinen taho kuin yrityksetkin, yhteensä
27 partneria. Ohjelmaa on koordinoinut Ramboll Finland. UUMA3 –ohjelmaa on valmisteltiin yhteistyössä UUMA2:n partnereiden kanssa ja sen sisällön suunnittelussa ovat olleet mukana keskeisesti Liikennevirasto ja Helsingin kaupunki.

UUMA3-ohjelman tavoitteet

UUMA3:n tavoitteena on jatkaa UUMA2:n tavoitteiden toteuttamista siten, että uusiomaarakentamisesta tulisi kiertotaloutta edistävä toimintatapa, joka olisi tasavertainen
luonnonkiviainesten käytön kanssa. Näillä toimenpiteillä on mahdollista saavuttaa merkittäviä teknisiä, taloudellisia ja ympäristöllisiä hyötyjä.

UUMA3:n eri osa-alueille asetetaan seuraavat 10 tavoitetta:

  1. Liikennevirasto ja UUMA3-kaupungit ovat sisällyttäneet uusiomaarakentamisen suunnittelu- ja hankintaprosesseihinsa kaavasuunnittelusta / yleissuunnittelusta rakentamiseen.

  2. Väylien päällysrakenteista ja kuntien uusiomaarakennussovellutuksista on käsikirjat suunnittelua varten.

  3. MARA- ja MASA-asetukset ovat käytössä ja ne tunnetaan hyvin viranhaltijoiden ja toimijoiden keskuudessa.

  4. Uusiomaarakentamisen käsikirjasto ja case-kortit ovat päivitetty ja täydennetty uusimman tiedon pohjalta.

  5. Uusiomaarakentamisen erilaisia pilotti- ja demokohteita on suunnittelussa ja toteutumassa väylä- ja kaupunkirakentamisessa 8-15 kpl.

  6. Sulfidisavien tutkimuksille ja toimenpiteille on kansalliset ohjeet.

  7. Elinkaari- ja päästölaskentaan ovat yleisesti hyväksytyt periaatteet olemassa tai aktiivisen kehitystyön alla.

  8. UUMA-materiaalien tuotekehitys tuo markkinoille teknisesti edistyneitä ja kustannustehokkaita materiaaleja.

  9. Uusiomateriaalien palveluprosessit ovat kehittyneet ja uusia tuotteistettuja uuma- materiaaleja ja –rakenteita on markkinoilla.

  10. Uusiomateriaalien koulutusta laajennetaan yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja erillisiin koulutustapahtumiin. Nettiportaali, seminaarit ja uutiskirjeet tavoittavat hyvin kaikki keskeiset tahot.

 

UUMA3 ohjelma koostuu viidestä osa-alueesta, jotka ovat:

1. VÄYLÄRAKENTAMINEN

2. KAUPUNKIRAKENTAMINEN

3. MATERIAALIT JA PALVELUT 

4. YMPÄRISTÖ, ELINKAARI JA SULFIDISAVET

5. VIESTINTÄ, KOULUTUS JA YHTEISTYÖ

 

UUMA3-ohjelmassa mukana yli 30 toimijaa

Ajantasaisen listauksen UUMA3 ohjelman osapuolista löydät täältä >>

 

Lisätietoja UUMA3-ohjelmasta:

UUMA3-koordinaattori Pentti Lahtinen pentti.lahtinen@ramboll.fi p. 0400 939 082
UUMA3-projektipäällikkö Marjo Koivulahti marjo.koivulahti@ramboll.fi 040 551 1922

 

Linkit

Sivua viimeksi muokattu 13.1.2021