UUMA3 työpajan antia (8.4.2019)

Kuntatalolla järjestettiin huhtikuun alkupuolella UUMA3-ohjelman toinen työpaja ”Ohjeet, hankinnat ja kohteet” -teemalla. Työpajaan osallistui kaikkia 30 henkeä.

Työpajassa avattiin UUMA3:ssa mukana olevien kaupunkien uusiomaarakentamisen tilannetta, tarpeita ja kokemuksia. Työpajan aluksi kuultiin UUMA-ohjeistuksen tilanteesta, jossa keskeisinä toimenpiteinä ovat käsikirjojen laadinta Väylävirastolle ja kaupunkirakentamiseen. Väyläviraston ja Helsingin kaupungin edustajat kertoivat suunnittelu- ja hankintaprosessien kokemuksista.  Vantaan kaupungin Ankkapuiston rakentamisesta ja rakennuttamisesta saatiin oppia.

Työpajan keskusteluissa todettiin, että maankäyttö ohjaa pitkälti kaupunkien rakentamista ja sen vuosi uusiomaarakentamisen huomioiminen jo maankäyttöä suunniteltaessa on erityisen tärkeää. Rakentamisen massojen hallintaa, käsittelyä ja uudelleenkäyttöä tulee suunnitella entistä tarkemmin kaupunkiseutujen yhteistyönä.

Kaupunkien tilannekatsausten avulla päästin pureutumaan niihin ongelmiin ja mahdollisuuksiin, joita eri kaupungeilla on. Tiedonjakaminen kokemuksista on ensiarvoisen tärkeää ja se palvelee kuntia ja kaupunkeja jatkossakin, koska monet kaupungit ovat sitoutuneet hiilineutraaliustavoitteisiin tai erilaisiin materiaalitehokkuuden kehittämisohjelmiin.

 

Sivua viimeksi muokattu 17.3.2022