UUMA4-ohjelma

Uusiomaarakentamisen UUMA4-ohjelma 2021–2023

UUMA4 on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa maarakentamisen alan keskeiset toimijat edistämään uusiomaarakentamista Suomessa.  UUMA4-ohjelma vie uusiomaarakentamisen nykyistä konkreettisemmalle tasolle kaupunkien ja liikenneviraston rakentamistoiminnassa. Ohjausryhmään ja eri työpajojen toimintaan voivat osallistua kaikki UUMA4:n partnerit.

UUMA4-ohjelman sisältö pohjautuu siihen, mitä UUMA2 ja UUMA3-ohjelmissa on uusiomaarakentamisen edistämiseksi tehty. Ohjelmassa on ollut laajasti mukana niin julkinen sektori kuin yritykset, tutkimuslaitokset ja viranomaiset.  Ohjelmaa koordinoi Ramboll Finland. UUMA4 –ohjelmaa valmisteltiin yhteistyössä UUMA3:n yhteistyökumppaneiden kanssa ja sen sisällön suunnittelussa ovat olleet mukana keskeisesti Liikennevirasto ja Helsingin kaupunki.

UUMA4-ohjelman tavoitteet

UUMA4:n tavoitteena on vauhdittaa uusiomaarakentamista siten, että siitä tulisi tasavertainen toimintatapa luonnonkiviainesten käytön kanssa.  Uusiomaarakentamisella on mahdollista saavuttaa merkittäviä teknisiä, taloudellisia ja ympäristöllisiä hyötyjä.

UUMA4:n eri osa-alueille on asetettu seuraavat 10 tavoitetta:

  1. Ympäristölupakäsittelyn prosessin kehittäminen ja yhtenäistäminen (uusiomateriaalit maa- ja vesirakentamisessa).
  2.  a.) Uusiomateriaalit infran päästölaskennassa (kehittäminen, informointi ja koulutus) b) Vaikutusten seurantaindikaattorit (informointi ja koulutus)
  3.  Tekniset vaatimukset ja niiden täyttymisen osoittaminen (mm. UUMAkoerakentamisohje väylärakenteille)
  4. Tekniset verkostot ja uusiomateriaalit (mm. Uusiomateriaalit verkostokohteissa ohje)
  5. Kierrätyskasvualustat (mm. Kierrätyskasvualustaohje, jossa liitteenä malliasiakirjoja kierrätyskasvualustojen hyödyntämiseen)
  6. Vähähiilinen esirakentaminen (mm. Esirakentamisohje, jossa mm. päästöt eri ratkaisuilla eri olosuhteissa)
  7. Syvästabiloinnin uusiosideaineet (mm. hankinnan kriteerien kehitys, stabiloitujen kaivumaiden hyötykäyttö)
  8. UUMA-rakentamisen prosessi (”vihreiden hankintojen” ja käytäntöjen kehitys ja jalkautus)
  9. UUMA-tiedonjako ja koulutus
  10. UUMA-yhdistyksen perustaminen

 
UUMA4 ohjelma koostuu viidestä osa-alueesta, jotka ovat:

1. VÄYLÄRAKENTAMINEN
2. KAUPUNKIRAKENTAMINEN
3. MATERIAALIT JA PALVELUT 
4. YMPÄRISTÖ, ELINKAARI JA SULFIDISAVET
5. VIESTINTÄ, KOULUTUS JA YHTEISTYÖ
 
Lisätietoja UUMA4-ohjelmasta:
UUMA4-koordinaattori Juha Forsman
juha.forsman@ramboll.fi
puh. 040 583 3287

projektipäällikkö Marjo Koivulahti
marjo.koivulahti@ramboll.fi
puh. 040 551 1922

 

Linkit

Sivua viimeksi muokattu 20.4.2022