UUMA4-ohjelma: Uusiomaarakentaminen osana kiertotaloutta

UUMA4-ohjelma on tavoitteena käynnistää tammikuussa 2021. Ohjelma on suunniteltu kestoltaan kolmevuotiseksi samoin kuin nyt päättyvä UUMA3-ohjelma on ollut.  Siten UUMA4-ohjelma jatkuu v. 2023 loppuun saakka. 

UUMA4-ohjelman sisältö on muotoutunut kevään ideointien, syksyn työpajan, loppuvuoden pienryh-mäkeskustelujen, seminaarien, yms. pohjalta. Keskeisimmiksi kehitystarpeiksi on tunnistettu ympäristö-lupa-asiat, kasvihuonekaasujen päästöt ja indikaattorit, materiaalien tekniset vaatimukset, verkoston huomioiminen, kierrätyskasvualustat, vähähiilinen esirakentaminen, syvästabiloinnin uusiosideaineet ja stabiloidun kaivumaat sekä hankintaprosessin ja -kriteerien kehittäminen. 

Tiedotus, uutiskirjeet, koulutus, www-sivujen ylläpito, seminaarit/webinaarit, ohjeistuksen ylläpito ja päivitys, kohdekorttien täydentäminen, ohjekorttien RTS-toimikunnan toiminta, yms. jatkuvat kuten aiemmissa ohjelmissa.  

UUMA4-ohjelmaan ovat kaikki kiinnostuneet julkiset ja yksityiset toimijat tervetulleita tekemään yh-teistyötä kiertotalouden ja uusiomaarakentamisen edistämiseksi ja ilmastopäästöjen vähentämiseksi infrarakentamisessa.

Ohjelmaan liittymisestä lisätietoja antaa Marjo Koivulahti.
puh. 040 5511922 marjo.koivulahti@ramboll.fi
 

Sivua viimeksi muokattu 16.12.2020