Uusiomaarakentaminen on edennyt UUMA2-ohjelman siivittämänä

Uusiomaarakentamisen yhteistyökonseptit, sovellukset ja toimintatavat on suunniteltava alueellisesti, koska ylijäämämaat ja teollisuudesta muodostuvat hyödynnettävät materiaalit ja niiden määrät poikkeavat alueellisesti huomattavasti toisistaan.

Siksi uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa edistävässä UUMA2-ohjelmassa (2013-2017) on käynnistetty aluehankkeita eri puolilla Suomea. Niiden puitteissa on järjestetty jo yli kymmenen alueseminaaria, joissa kuntien, materiaalituottajien, urakoitsijoiden, jäteyhtiöiden ja ELY-keskusten kanssa on keskusteltu uusiomateriaalien hyödyntämismahdollisuuksista alueen rakennushankkeissa.

Aluehankkeita on saatu käynnistettyä tai valmisteltu Savo-Karjalassa (Kuopio), Keski-Pohjamaalla (Kokkola), Pohjois-Pohjanmaalla (Oulu), Varsinais-Suomessa (Turku), Keski-Suomessa (Jyväskylä) sekä Satakunnassa (Pori) Vuosina 2015 ja 2016 pyritään käynnistämään aluehankkeet myös Kaakkois-Suomessa, Pirkanmaalla, pääkaupunkiseudulla, Etelä-Pohjanmaalla, Lapissa sekä Päijät-Hämeessä.

Aluehankkeessa toteutetaan konkreettisia käytännön pilottihankkeita ja luodaan oma yhteistyö- ja toimintatapa. Aluehanke synnyttää uutta liiketoimintaa, luo uusia työpaikkoja ja edistää kestävää kehitystä.

Demohankkeissa kehitetään materiaalien tuotteistusta ja prosesseja

UUMA2-ohjelman demohankkeet ovat tarjoavat toimijoille mahdollisuuden kehittää logistista järjestelmää sekä tuotantoprosesseja. Ne palvelevat myös hankinta- ja suunnitteluprosessien, elinkaarilaskentamenetelmien ja tietokantojen kehittämistä.

Demohankkeita tullaan toteuttamaan hankevalmistelussa olevissa VT6 Taavetti-Lappeenranta ja Laihian väylähankkeissa. Demonstraatiohankkeet pyritään löytämään kaikista urakkatyypeistä: suunnittele-toteuta (ST), kiinteä urakkahinta (KU) ja allianssiväylähankkeista. Demohankkeita päästään toteuttamaan myös Helsingin Honkasuolla, Tampereen Lielahdessa sekä Turun ja Raision aluehankkeissa.

Demohankkeisiin on haettu EU-rahoitusta LIFE IP -ohjelmasta. Osa hankkeista lähtee liikkeelle tai on jo käynnissä ilman LIFE IP -rahoitusta, mutta LIFE IP -rahoitus antaisi hankkeille hyvät mahdollisuudet toimia useamman testattavan osan demohankkeena.

Tukea materiaalien teknisen kelpoisuuden ja ympäristökelpoisuuden kehittämiseen

Ympäristöministeriössä valmisteilla olevassa MARA-asetuksessa (Maarakennusasetusten uudistaminen) tulisi huomioida aiempaa paremmin uusiomateriaalit. Siksi UUMA2-hanke on tukenut aktiivisesti maarakennusasetuksen uudistamiseen liittyvää valmistelua ja taustatyötä.

Tuotteistus on suurelta osin materiaalin tuottaja vastuulla olevaa kehitystyötä. UUMA2-hanke on kuitenkin aktiivisesti osallistunut menetelmien ja suuntaviivojen kehittämiseen. Tuotteistustyöpajoissa käydyt keskustelut ovat ohjanneet tuotteistuksen eri osaprojekteja ja niissä painotettavia asioita mm. InfraRYLin valmistelua.

Materiaalien teknisten standardien selvityksen ensimmäisen vaiheen raportti on valmistunut. Hankkeessa on valmistunut diplomityöt vanhojen tuhkarakenteiden tutkimuksesta sekä liikuntapaikkarakentamisesta sekä kuitutuhkasta.

UUMA käsikirjasto tarjoaa käytännöllistä tietoa maarakennushankkeita suunnitteleville

UUMA2-hankkeen ylläpitämä www.uusiomaarakentaminen.fi sivusto kokoaa valtakunnallisesti uusiomaarakentamisen liittyvää tietoa ja palvelee kaikkia alan toimijoita.

UUMA-käsikirjastoa kootaan paraikaa sivustolle ja se on käytettävissä UUMA2-hankkeen päättymisen jälkeenkin. Käsikirjastoon on jo nyt koottu laajasti aiheeseen liittyviä ohjeita ja selvityksiä kaikkien saataville. Myös materiaaleista löytyy tietoa ja valokuvia. Kaikki käsikirjastoon koottava tieto on julkista.

Lisätietoa UUMA2-ohjelmasta >>

Pentti Lahtinen, UUMA2-ohjelman koordinaattori, Ramboll Oy
pentti.lahtinen@ramboll.fi

Sivua viimeksi muokattu 13.1.2021