Uusiomaarakentamisen käsikirjasto

Uusiomaarakentamisen käsikirjastoon on koottu mahdollisimman laajasti tietoa uusiomaarakentamisesta. Käsikirjastossa esitetty aineisto ei kuitenkaan ole kaiken kattava, vaan sen lisäksi löytyy muutakin aineistoa eri organisaatioiden sivuilta. Käsikirjastossa esitettyjen ohjeiden ajantaisaisuus on syytä aina selvittää ohjeen julkaisseen tahon omilta sivuilta.

Aineistoa on laadittu UUMA-ohjelmien, eri tutkimus- ja oppilaitosten sekä alan yritysten ja organisaatioiden toimesta. Käsikirjastosta löydät uusiomaarakentamisen ohjeita, käsikirjoja, raportteja, kohdekortteja, alan opinnäytetöitä sekä viittauksia muualla julkaistuihin UUMA-ohjeisiin.

Sisältö:

Uusiomaarakentamisen ohjeistus

Uusiomaarakentamisen raportit

Uusiomaarakentamisen kirjallisuutta

Uusiomaarakentamisen kohdekortit

Uusiomaarakentamisen opinnäytetyöt

Uusiomaarakentamisen käsikirjasto 2016

 

 

Sivua viimeksi muokattu 31.8.2022