Uusiomaarakentamisen käsikirjasto 2016

Käsikirjastosta 2016 on jalostettu käsikirja "Uusiomateriaalit kaupunkien infrarakentamisessa" (2020) ja ohje "Uusiomateriaalien tuotteistamisohje maarakentamiseen" (2016).

LINKKI OHJEJULKAISUIHIN

UUMA‐käsikirjasto on jatkuvasti kehittyvä ohjeistus, johon on  tulossa tietoa muun muassa:

  • maarakentamiseen soveltuvista uusiomateriaaleista,
  • uusiomateriaalien ominaisuuksista, käyttökohteista, rakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta,
  • ympäristöasioista ja lupaprosessista,
  • materiaalien jalostuksesta ja tuotteistuksesta,
  • rakennuttamisesta,
  • laadunvalvonnasta, sekä
  • materiaalitoimittajien laatimista ja ylläpitämistä materiaalikohtaisista ohjeista.

Käsikirjasto on laadittu 2013-2017 UUMA2-hankkeessa. Linkki käsikirjastoon ja käsikirjaston sisällysluettelo on esitetty vasemman puoleisessa palkissa.

UUMA-kohdekorteissa on esitetty esimerkkejä UUMA-materiaalien hyödyntämisestä toteutetuissa infrarakentamishankkeissa. Kohdekortit toimivat mm. tietolähteenä tulevia hankkeita ja tutkimuksia varten. Kohdekortit on koottu UUMA3-hankkeen aikana hankkeen toimesta. Kohdekortteja voivat laatia myös uusiomateriaalikohteita toteuttaneet rakennuttajat, suunnittelija, urakoitsijat, materiaalitoimittajat yms. Kohdekortit laaditaan Word-tiedostoon, jonka voi pyytää Kirsi Koivistolta osoitteesta etunimi.sukunimi@ramboll.fi Valmistellut kohdekortit toimitetaan samaan osoitteeseen. Kortit julkaistaan UUMA-sivuilla mahdollisten täydennysten, tarkistusten ja täydennyspyyntöjen jälkeen (ulkoasu, tiedot, yms.).  

Linkit

Sivua viimeksi muokattu 10.5.2023