Uusiomaarakentamisen kohdekortit

 

UUMA-kohdekortit on koottu kolmeen taulukkoon: UUMA-kohdekortit, julkaisuissa esitetyt kohteet ja SGY:n kohdekortit. Kohdekorttitaulukoita täydennetään UUMA3-hankkeen ja hankkeessa mukana olevien tahojen laatimilla kohdekorteilla (UUMA3-hanke läpikäy kaikki kohdekortit). Kohdekortit ryhmitellään sovellustyyppien mukaisesti (taulukko 1). Kortit on yksilöity sovellukselle annetun numeron ja juoksevan numeroinnin yhdistelmällä.

Tavoite on, että nämä kohdekortit olisivat pysyvästi saatavilla. Toivottavaa on, että kortit myös päivittyisivät niiden rakenteiden osalta, joiden toimivuutta edelleen seurataan tai joista on saatavilla uudempaa tietoa (kuin mitä korteilla on esitetty), tai mikäli korteissa havaitaan mahdollisesti virheellistä tietoa/jollakulla on tiedossaan muuta kortteihin liittyvää. Mahdolliset lisätiedot pyydetään lähettämään alla olevaan osoitteeseen.  

Korttipohjan ja ohjeet korttien laatimiseen saa pyydettäessä Kirsi Koivistolta osoitteesta etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Taulukko 1. UUMA-kohteiden sovellukset

Numero
Sovellus
1
Maantiet
2
Kadut
3
Kevyenliikenteen väylät
4
Soratiet ja metsäautotiet
5
Radat, ratapihat ja huoltotiet
6
Kunnallistekniikka (muut kuin katurakenteet)
7
Satamat, vesiväylät, yms.
8
Teollisuuden ja kaupan alueet
9
Meluvallit
10
Maisema- ja viherrakentaminen
11
Ulkoliikuntapaikat
12
Jätehuoltoalueet
13
Tulvasuojelurakenteet
14
Ampumaratojen yms. vallit
15
Talonrakentamisen maatyöt
16
Kaivosalueet
17
Syvästabilointi yms.
18
Muut

Linkit

Sivua viimeksi muokattu 24.5.2022