Uusiomaarakentamisen ohjeistus

 1. Väyläviraston ohjeita
 2. Muita suunnitteluohjeita
 3. Ympäristöasetukset
 4. Standardit, laatuvaatimukset
 5. Yleiset työselitykset
 6. Muut ohjeet ja ohjekortit
 7. Materiaalitoimittajien ohjeita ja tuotekortteja
 8. Tuotteistamisohjeet

1. Väyläviraston ohjeita

 

2. Muita suunnitteluohjeita (julkisten tahojen)

 

3. Ympäristöasetukset

 

4. Standardit, laatuvaatimukset

 • SFS 5884 Betonimurskeen maarakennuskäytön laadunvalvontajärjestelmä (2018)

 • SFS-EN 13242+A1 Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

 • Asfalttinormit (PANK ry, 2017)

 • InfraRYL

 

5. Yleiset työselitykset

 • InfraRYL, Päällys- ja pintarakenteet

 • InfraRYL, Maa-, pohja- ja kalliorakenteet

 • MaaRYL

 

6. Muut ohjeet ja ohjekortit

 

7. Materiaalitoimittajien ohjeita ja tuotekortteja

 

8. Tuotteistamisohjeet

Sivua viimeksi muokattu 3.6.2022