Uusiomaarakentamisen ohjeistus

 1. Väyläviraston ohjeita
 2. Muita suunnitteluohjeita
 3. Ympäristöasetukset
 4. Standardit, laatuvaatimukset
 5. Yleiset työselitykset
 6. Muut ohjeet ja ohjekortit
 7. Materiaalitoimittajien ohjeita ja tuotekortteja
 8. Tuotteistamisohjeet

1. Väyläviraston ohjeita

 

2. Muita suunnitteluohjeita (julkisten tahojen)

 

3. Ympäristöasetukset

 

4. Standardit, laatuvaatimukset

 • SFS 5884 Betonimurskeen maarakennuskäytön laadunvalvontajärjestelmä (2018)

 • SFS-EN 13242+A1 Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

 • Asfalttinormit (PANK ry, 2017)

 • InfraRYL

 

5. Yleiset työselitykset

 • InfraRYL, Päällys- ja pintarakenteet

 • InfraRYL, Maa-, pohja- ja kalliorakenteet

 • MaaRYL

 

6. Muut ohjeet ja ohjekortit

 

7. Materiaalitoimittajien ohjeita ja tuotekortteja

 • OKTO®-rakennustuotteiden suunnittelu- ja rakentamisohje tie-, katu- ja maarakenteissa (Destia, Outokumpu, 2019)

 • Foamit Vaahtolasimurske, Suunnittelu- & rakennusohje (Uusioaines Oy, 2018)

 • Jätteenpolton pohjakuonan hyödyntäminen  (Suomen Erityisjäte, 2018)

 • fill-R - Kevytkiviaines, RT 38739  (Ecolan Oy, 2016)

 • fill-R suunnittelu- ja mitoitusohje tie-, katu- ja maarakenteissa (Ecolan Oy)

 • Betoroc-murskeohje (Rudus Oy, 2017)

 • Masuunihiekka, LD-Masuunihiekka, RT 38919 (SSAB Europe Oy, Merox, 2017)

 • Leijukerrospolton pohjahiekka, Tuoteseloste (Suomenojan voimalaitos, Fortum Power and Heat Oy, 2015)

 • CE-merkitty pohjahiekka, Tuoteseloste (Joensuun voimalaitos, Fortum Power and Heat Oy, 2015)

 

8. Tuotteistamisohjeet

Sivua viimeksi muokattu 23.5.2023