Uusiomaarakentamisen opinnäytetyöt

Uusiomaarakentamisen ympäristöhyödyt

Kivi, Elis. 2021. Pohjanvahvistusmenetelmät Suomessa – Käyttömäärät ja hiilijalanjälki. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 184 s.

Torkki Antti. 2020. The role of demolition process in increasing the recovery of construction and demolition waste. Aalto yo., diplomityö, 97 s.

 Niemelin Tarja. 2019. The Contribution of Emission Reduction Possibilities Provided by Preconstruction to the Climate Targets of Cities. TAMK, Pro gradu -tutkielma, 70 s.

 Teittinen Tuuli. 2019. Uusiomaarakentamisen ympäristövaikutusindikaattorit ja päästölaskenta tie- ja katurakentamisessa. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 84 s.

Suomela, Susanna. 2019. Elinkaarinäkökulman huomioiminen infra-alan hankkeiden hankinnassa. Aalto yo., diplomityö, 62 s.

Joukainen, Maarit. 2019. Pilaantuneiden maiden kiertotalous Pirkanmaalla, TY., diplomityö, 130 s.

Niittyniemi, Eveliina. 2018. CO2-päästöjen vähentäminen asfaltointiprosessissa, toimenpiteet ja niiden vaikutukset. Aalto yo., diplomityö, 86 s.

 Niiranen Oona. 2016. Pilaantuneiden maa-ainesten paikallinen hyödyntäminen kestävän kaupunkiympäristön tavoittelussa. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 108 s.

 

Tekninen kelpoisuus

Holopainen, Kasper. 2022. Uusiomateriaaleista sullotun maan tekniikalla valmistettu meluseinäkoerakenne. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 89 s.

Piepponen, Tuomas. 2021. Jätteenpolton pohjakuonan tekninen soveltuvuus tierakenteessa. HAMK, Opinnäytetyö, 55 s.

Aromaa, Raisa. 2021. Uusiomateriaaleista valmistetun hydraulisesti sitoutuvan meluseinän pakkaskestävyys. Aalto-yliopisto, 70 s.

Nguyen, Tytti. 2021. Uusiosideaineet pilaristabiloinnissa: Kuninkaantammen koestabilointi. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 84 s.

Anttila Sanna. 2020. Betonimurskeen geotekninen soveltuvuus meritäyttömateriaaliksi. Turun AMK, Insinöörityö, 98 s.

Kortelainen Lauri. 2019. Stabiloidun kantavan kerroksen pakkaskestävyys. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 53 s.

 Laurila Antti. 2019. Voimalaitostuhkien käyttö Sassin pienlentokentän liikennealueen päällysrakenteissa. Diplomityö, Oulun yliopisto, 99 s.

Juuti, Eero. 2020. Valimohiekan soveltuminen osaksi kerrostabiloinnin runkoainetta ja käytön edistäminen. Aalto yo., diplomityö, 74 s.

Raerinne, Laura. 2019. Ferrokromikuonaeristerakenteen kuormituskestävyysmitoitus, TY., diplomityö, 137 s.

Saranen Jani. 2019. Kaatopaikan pintarakenteen materiaalivaihtoehdot, TY., diplomityö, 136 s.

Vilenius, Mikko. 2019. Valimohiekan tekniset ominaisuudet ja uusiokäyttö. Aalto yo., diplomityö, 71 s.

Xiong, Tianlingzi. 2019. The use of recycled materials as binders to stabilize soft clay in laboratory. Aalto yo., diplomityö, 97 s.

 Linden Tuomas. 2018. Betonimurskeen käyttö raitiotierakentamisessa. TTY, Diplomityö, 110 s.

 Melander Marika. 2018. Kivituhkan soveltuminen sidotun kantavan kerroksen runkoaineeksi. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 94 s.

Jijo, Hima. 2018. Gas permeability and retention study on Ämmässuo temporary landfill cover structures made with municipal solid waste incineration bottom ash. Aalto yo., diplomityö, 97 s.

 Harju Ilari. 2017. Uusiomateriaalit päällystettyjen teiden kantavan kerroksen stabiloinnissa. Oulun yliopisto, Diplomityö, 128 s.

Heinonen, Aiju. 2017. Kierrätysasfaltin markkinakelpoisuuden edellytysten luominen - Demokohteena bitumikatetta (kattohuopaa) sisältävä asfaltti. Aalto yo, diplomityö, 100 s.

Paalanen, Topi. 2017. Betonimurskeen puhtauden tunnistaminen ja mekaaniset ominaisuudet. Aalto yo., diplomityö, 72 s.

 Karjalainen Noora. 2016. Uusiomateriaalien hyödyntäminen rikastushiekka-altaiden pintarakenteissa. Oulun yliopisto, Diplomityö, 139 s.

 Matinlauri Sanna. 2016. Vaihtoehto isia maarakennusmateriaaleja sisältävien tie- ja katurakenteiden vaurioituminen. TTY, Diplomityö,156 s.

 Napari Matias. 2016. Pääkaupunkiseudun energiantutannon tuhkien korroosiovaikutus. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 123s.

Holopainen, Matti. 2016. Stabiloidun 0-kuidun geotekniset ominaisuudet ja pitkäaikaiskestävyys, TTY. diplomityö, 102 s.

Kivinen, Arto. 2016. Uusiomateriaaleilla rakennettavan meluvallin geotekniset tarkastelut. Aalto yo., diplomityö, 77 s.

 Lätti Elina. 2015. Vaihtoehtoisten maarakennusmateriaalien mekaaniset ominaisuudet. TTY, Diplomityö, 143 s.

 Hainari Saara. 2015. Massastabiloinnin vaikutus maan indeksi- ja geoteknisiin ominaisuuksiin. TTY, Diplomityö, 154 s.

Rajaniemi Kyösti. 2015. Teollisten sivutuotteiden stabilointi geopolymeerejä käyttäen, TTY. diplomityö, 38 s.

 Hyvönen Iikka. 2014. Kuitutuhkan pitkäaikaistoimivuus teiden ja urheilukenttien päällysrakenteissa. TTY, Diplomityö, 82 s.

 Tarkkio Timo. 2014. Lentotuhkan pitkäaikaistoimivuus teiden ja kenttien päällysrakenteissa. TTY, Diplomityö, 151 s.

Rasimus Riina. 2014. Kivituhkan hyödyntäminen massastabiloinnissa, TTY. diplomityö, 71 s.

Kuisma Santtu. 2013. Vaahtolasimurskeen hyödyntäminen kevennysrakenteissa ja routaeristeenä kaupunkiympäristössä, TTY. diplomityö. 84 s. 

Köylijärvi Emilia. 2013. Vaahtolasimurskeen käyttö maa- ja pohjarakentamisessa, TTY, diplomityö. 90 s.

Lehtimäki, Helena. 2012. Asfalttirouheen elvyttäminen keveillä öljytuotteilla. Aalto yo., diplomityö, 105 s.

 

Ympäristökelpoisuus

Valjakka, Taavi-Waltteri. 2022. Pilaristabiloinnin ympäristövaikutukset pinta- ja pohjavesissä. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 120 s.

Ilonen, Emmi. 2021. Happamien sulfaattimaiden hapettuminen. LAB-ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö, 69 s.

Paajakari, Teemu. 2019.  MASA-asetuksen tuomat hyödyt maa-ainesjätteen taloudellisempaan hyötykäyttöön maarakennustyömaalla. AMK-työ, 45 s.  

 Mikkola Anna. 2013. Valtioneuvoston asetus (591/2006) eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa - ilmoitusmenettelyn tomivuus ja sen parantaminen. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 76 s.

 

Uusiomaarakentamisen prosessi

Järkkä, Heidi. 2021. Uusiokasvualustojen hankintamallit kaupunkirakentamiseen. Turku AMK, Opinnäytetyö, 62 s.

Kaisanlahti, Jutta. 2021. Kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen infrarakentamisessa Lapin maakunnan alueella. LUT, Diplomityö, 84 s.

 

Viestintä ja vuorovaikutus

Erma, Taru. 2021. Julkinen verkkokeskustelu uusiomaarakentamisen hankkeista. Tampereen yliopisto. Pro Gradu -tutkielma. 79 s.

Väisänen, Sirpa. 2020. Viestintä ja vuorovaikutus infrarakentamisen kiertotaloudessa: "Ei uusiomateriaaleja takapihoillemme". TTY. Diplomityö. 128 s.

Sivua viimeksi muokattu 5.10.2022