Uusiomaarakentamisen opinnäytetyöt

Uusiomaarakentamisen ympäristöhyödyt

Perttu, Ossi. 2023. Pohjanvahvistuksen optimointi osana vähähiilistä esirakentamista. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 81 s.

Lehtovirta, Tommi. 2023. Infrarakentamisen hiilidioksidiekvivalenttipäästöt Suomessa. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 70 s.

Kivi, Elis. 2021. Pohjanvahvistusmenetelmät Suomessa – Käyttömäärät ja hiilijalanjälki. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 184 s.

Torkki, Antti. 2020. The role of demolition process in increasing the recovery of construction and demolition waste. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 97 s.

Niemelin, Tarja. 2019. The Contribution of Emission Reduction Possibilities Provided by Preconstruction to the Climate Targets of Cities. TAMK, Pro gradu -tutkielma, 70 s.

Teittinen, Tuuli. 2019. Uusiomaarakentamisen ympäristövaikutusindikaattorit ja päästölaskenta tie- ja katurakentamisessa. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 84 s.

Suomela, Susanna. 2019. Elinkaarinäkökulman huomioiminen infra-alan hankkeiden hankinnassa. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 62 s.

Joukainen, Maarit. 2019. Pilaantuneiden maiden kiertotalous Pirkanmaalla. TY, Diplomityö, 130 s.

Niittyniemi, Eveliina. 2018. CO2-päästöjen vähentäminen asfaltointiprosessissa, toimenpiteet ja niiden vaikutukset. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 86 s.

Niiranen, Oona. 2016. Pilaantuneiden maa-ainesten paikallinen hyödyntäminen kestävän kaupunkiympäristön tavoittelussa. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 108 s.

 

Tekninen kelpoisuus

Holopainen, Kasper. 2022. Uusiomateriaaleista sullotun maan tekniikalla valmistettu meluseinäkoerakenne. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 89 s.

Matikka, Sami. 2021. Jätteenpolton pohjakuonan käyttö kevyen liikenteen väylällä: kokemuksia Riihimäki - Hikiä hankkeesta. HAMK, Opinnäytetyö, 32 s.

Piepponen, Tuomas. 2021. Jätteenpolton pohjakuonan tekninen soveltuvuus tierakenteessa. HAMK, Opinnäytetyö, 55 s.

Aromaa, Raisa. 2021. Uusiomateriaaleista valmistetun hydraulisesti sitoutuvan meluseinän pakkaskestävyys. Aalto-yliopisto, 70 s.

Nguyen, Tytti. 2021. Uusiosideaineet pilaristabiloinnissa: Kuninkaantammen koestabilointi. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 84 s.

Rantala, Pekka. 2020. Lentotuhkan hyötykäytön tehostaminen UPM:n Jokilaakson tehtailla. JAMK, opinnäytetyö, 59 s.

Söderholm, Anniina. 2020. Jätteenpolton pohjakuona tierakenteessa: koerakenteen rakentaminen ja tutkimus pohjakuonan teknisistä ominaisuuksista. Tampereen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö, 77 s.

Anttila, Sanna. 2020. Betonimurskeen geotekninen soveltuvuus meritäyttömateriaaliksi. Turun AMK, YAMK-työ, 98 s.

Kortelainen, Lauri. 2019. Stabiloidun kantavan kerroksen pakkaskestävyys. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 53 s.

Laurila, Antti. 2019. Voimalaitostuhkien käyttö Sassin pienlentokentän liikennealueen päällysrakenteissa. Diplomityö, Oulun yliopisto, 99 s.

Juuti, Eero. 2020. Valimohiekan soveltuminen osaksi kerrostabiloinnin runkoainetta ja käytön edistäminen. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 74 s.

Rasmussen, Lasse Kudsk. 2020. Dynamic Properties of Crushed Concrete used in Pavement Structures. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 110 s.

Raerinne, Laura. 2019. Ferrokromikuonaeristerakenteen kuormituskestävyysmitoitus. TY, Diplomityö, 137 s.

Saranen, Jani. 2019. Kaatopaikan pintarakenteen materiaalivaihtoehdot. TY, Diplomityö, 136 s.

Vilenius, Mikko. 2019. Valimohiekan tekniset ominaisuudet ja uusiokäyttö. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 71 s.

Xiong, Tianlingzi. 2019. The use of recycled materials as binders to stabilize soft clay in laboratory. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 97 s.

Linden, Tuomas. 2018. Betonimurskeen käyttö raitiotierakentamisessa. TTY, Diplomityö, 110 s.

Melander, Marika. 2018. Kivituhkan soveltuminen sidotun kantavan kerroksen runkoaineeksi. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 94 s.

Jijo, Hima. 2018. Gas permeability and retention study on Ämmässuo temporary landfill cover structures made with municipal solid waste incineration bottom ash. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 97 s.

Harju, Ilari. 2017. Uusiomateriaalit päällystettyjen teiden kantavan kerroksen stabiloinnissa. Oulun yliopisto, Diplomityö, 128 s.

Heinonen, Aiju. 2017. Kierrätysasfaltin markkinakelpoisuuden edellytysten luominen - Demokohteena bitumikatetta (kattohuopaa) sisältävä asfaltti. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 100 s.

Paalanen, Topi. 2017. Betonimurskeen puhtauden tunnistaminen ja mekaaniset ominaisuudet. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 72 s.

Karjalainen, Noora. 2016. Uusiomateriaalien hyödyntäminen rikastushiekka-altaiden pintarakenteissa. Oulun yliopisto, Diplomityö, 139 s.

Matinlauri, Sanna. 2016. Vaihtoehto isia maarakennusmateriaaleja sisältävien tie- ja katurakenteiden vaurioituminen. TTY, Diplomityö,156 s.

Napari, Matias. 2016. Pääkaupunkiseudun energiantutannon tuhkien korroosiovaikutus. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 123s.

Holopainen, Matti. 2016. Stabiloidun 0-kuidun geotekniset ominaisuudet ja pitkäaikaiskestävyys. TTY, Diplomityö, 102 s.

Kivinen, Arto. 2016. Uusiomateriaaleilla rakennettavan meluvallin geotekniset tarkastelut. Aalto-yliopisto., Diplomityö, 77 s.

Lätti, Elina. 2015. Vaihtoehtoisten maarakennusmateriaalien mekaaniset ominaisuudet. TTY, Diplomityö, 143 s.

Hainari, Saara. 2015. Massastabiloinnin vaikutus maan indeksi- ja geoteknisiin ominaisuuksiin. TTY, Diplomityö, 154 s.

Rajaniemi, Kyösti. 2015. Teollisten sivutuotteiden stabilointi geopolymeerejä käyttäen. TTY, Diplomityö, 38 s.

Hyvönen, Iikka. 2014. Kuitutuhkan pitkäaikaistoimivuus teiden ja urheilukenttien päällysrakenteissa. TTY, Diplomityö, 82 s.

Tarkkio, Timo. 2014. Lentotuhkan pitkäaikaistoimivuus teiden ja kenttien päällysrakenteissa. TTY, Diplomityö, 151 s.

Rasimus, Riina. 2014. Kivituhkan hyödyntäminen massastabiloinnissa. TTY, Diplomityö, 71 s.

Kuisma, Santtu. 2013. Vaahtolasimurskeen hyödyntäminen kevennysrakenteissa ja routaeristeenä kaupunkiympäristössä. TTY, Diplomityö. 84 s. 

Köylijärvi, Emilia. 2013. Vaahtolasimurskeen käyttö maa- ja pohjarakentamisessa. TTY, Diplomityö. 90 s.

Lehtimäki, Helena. 2012. Asfalttirouheen elvyttäminen keveillä öljytuotteilla. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 105 s.

 

Ympäristökelpoisuus

Valjakka, Taavi-Waltteri. 2022. Pilaristabiloinnin ympäristövaikutukset pinta- ja pohjavesissä. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 120 s.

Ilonen, Emmi. 2021. Happamien sulfaattimaiden hapettuminen. LAB-ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö, 69 s.

Paajakari, Teemu. 2019.  MASA-asetuksen tuomat hyödyt maa-ainesjätteen taloudellisempaan hyötykäyttöön maarakennustyömaalla. AMK-työ, 45 s.  

Mikkola, Anna. 2013. Valtioneuvoston asetus (591/2006) eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa - ilmoitusmenettelyn tomivuus ja sen parantaminen. Aalto-yliopisto, Diplomityö, 76 s.

 

Uusiomaarakentamisen prosessi

Oksman, Onerva. 2022. Syvästabiloinnin sideaineiden vähähiilisyysluokitus ja pilaristabiloinnin hankinta. Turku AMK, Opinnäytetyö, 72 s.

Järkkä, Heidi. 2021. Uusiokasvualustojen hankintamallit kaupunkirakentamiseen. Turku AMK, Opinnäytetyö, 62 s.

Kaisanlahti, Jutta. 2021. Kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen infrarakentamisessa Lapin maakunnan alueella. LUT, Diplomityö, 84 s.

 

Viestintä ja vuorovaikutus

Erma, Taru. 2021. Julkinen verkkokeskustelu uusiomaarakentamisen hankkeista. Tampereen yliopisto, Pro Gradu -tutkielma. 79 s.

Väisänen, Sirpa. 2020. Viestintä ja vuorovaikutus infrarakentamisen kiertotaloudessa: "Ei uusiomateriaaleja takapihoillemme". TTY, Diplomityö. 128 s.

Sivua viimeksi muokattu 29.8.2023