Uusiomaarakentamisen raportit

Topinpuisto, Turku - Yhteenveto koestabiloinnin ympäristötutkimuksista, Koetoiminnan loppuraportti (Ramboll, 18.11.2022)

Työpaja: Markkinavuoropuhelu UUMA-rakentamisen edistäjänä (UUMA4-hanke, 17.11.2022)

Uusiomateriaalit tierakenteissa - opas rakenteiden suunnitteluun (Ramboll, UUMA4-hanke, 2022)

Kuninkaantammi – Yhteenveto koestabiloinnin ympäristötutkimuksista, Koetoiminnan loppuraportti (Ramboll, 28.10.2022)

Infrarakentamisen kansallinen päästötietokantahanke. Infrarakentamista palvelevan päästötiedon saatavuus, arviointimenetelmät ja tietokannan kokoamisen suunnitelma. Väyläviraston julkaisuja 11/2022.

Uusiomateriaalit väyläsuunnittelussa – Selvitys uusiomateriaalien käyttöä koskevien suunnittelutehtäväkuvausten päivittämisestä Väyläviraston ohjeisiin, Luonnos 29.4.2022 (Ramboll, UUMA4-hanke)

Väylärakentamisen vähähiilisiä kiertotalousratkaisuja tukevien hankintakriteerien koonti ja kehitystyö -hankkeen loppuraportti 2022.pdf

UUMA4, Työryhmä 8 - Rakentamisen prosessi, Raportti kyselyn vastauksista.pdf (Ramboll, 17.05.2022)

Kuninkaantammi – Yhteenveto koestabiloinnin ympäristötutkimuksista, Yhteenvetoraportti 29.5.2021, Ramboll, 308 s.

Uusiomaarakentamisen vaikutukset ja indikaattorit (Raportti, Ramboll, UUMA4-hanke, 2021)

Uusiomaarakentamisen päästölaskenta (UUMA3-hanke, 2020)

Esiselvitys happamien sulfaattimaiden kartoitusmenetelmistä ja suosituksia toimenpiteiksi infrahankkeissa pääkaupunkiseudulla (Ramboll, 20.9.2018)

Maarakentamisen uusiomateriaalit. Ympäristökelpoisuuden osoitttaminen ja tuotteistaminen (Pajukallio, A-M., Wahlström, M., Alasaarela, E., 2011)

Uusiomateriaalien käyttö maarakentamisessa: Tuloksia UUMA-ohjelmasta 2006-2010 (Inkeröinen, J. &  Alasaarela, E. (toim.), 2010)

UUMA-materiaalien ja -rakenteiden inventaari, raportti ja liite (UUMA-ohjelma, 2008)

UUMA-esiselvitys (Lahtinen, P., Kolisoja, P., Kuula-Väisänen, P., Leppänen, M., Jyrävä, H., Maijala, A. & Ronkainen, M., 2005.)

Sivua viimeksi muokattu 21.6.2023