Uusiomateriaalien hyötykäyttöä lisätään väyläviraston uudella ohjeistuksella

Väylävirasto on julkaissut uuden ohjeen Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa. Ohjeen tavoitteena on edistää sekä omien että muiden toimijoiden jätteiden hyötykäyttöä kestävällä tavalla. Uusiomateriaalien käyttömahdollisuudet selvitetään alustavasti kaikissa tie- ja ratahankkeissa. Ohje on voimassa 3.2.2020 alkaen ja ohjetta noudatetaan suunniteltaessa ja päätettäessä uusiomateriaalien käytöstä maanteiden ja rautateiden rakentamisessa, parantamisessa ja kunnossapidossa. 

Ohjeessa esitetään edellytykset, joiden täyttyessä uusiomateriaaleja voidaan käyttää ja opastetaan uusiomateriaalien käyttöä mahdollistaviin toimintatapoihin. Ohje ei sisällä uusiomateriaalien teknisiä laatuvaatimuksia tai rakenteiden suunnitteluohjeita, vaan vastuu uusiomateriaalin ominaisuuksien ja käyttömahdollisuuksien selvittämisestä, osoittamisesta sekä käytön ohjeistuksesta on materiaalitoimittajalla. Materiaalien tekninen kelpoisuus varmistetaan joko yleisessä tai hankekohtaisessa materiaalihyväksynnässä.

Ohjeessa esitellään uusiomateriaalien materiaalihyväksyntä, käyttöä ohjaava lainsäädäntö, käytön periaatteet, suunnittelu ja dokumentointi. Lisäksi esitellään tyypillisiä uusiomateriaaleja väylähankkeilla ja tarjotaan tietoa teknisen kelpoisuuden selvittämisen tueksi. Ohjeessa ei käsitellä ylijäämämaiden käyttöä tai kierrätystä, pilaantuneita maita tai syvästabiloinnin sideaineita.

Ohje on astunut voimaan maaliskuun lopussa 2020 ja vaatimus yleisestä materiaalihyväksynnästä tulee voimaan 1.1.2023. Siirtymäaikana materiaalitoimittajilla on mahdollisuus hakea Väyläviraston materiaalihyväksyntää ja tehdä hyväksynnän edellyttämiä seuranta- ja muita tutkimuksia. Siirtymäaikana materiaalihyväksyntä voidaan ratkaista hankekohtaisesti ohjetta noudattaen. Materiaalihyväksyntä voidaan tehdä hankekohtaisesti myös siirtymäajan jälkeen. 

Ohje on ladattivissa täältä. >> 

Lisätietoja: 

Asiantuntija Laura Valokoski
Väylävirasto
Puh. 040 829 9937, laura.valokoski@vayla.fi

Sivua viimeksi muokattu 17.8.2022