"Uusiomateriaalien tuotteistamisohje maarakentamiseen" sekä "Selvitys joidenkin UUMA-materiaalien teknisen kelpoisuuden arviointiin liittyvistä testausstandardeista ja menetelmistä" ovat valmistuneet

UUMA2-hankkeen Tekninen kelpoisuus ja ohjeet –ryhmässä on laadittu ohje ”Uusiomateriaalien tuotteistamisohje maarakentamiseen”. Lisäksi hankkeessa on tuotteistamisohjetta täydentämään laadittu ”Selvitys joidenkin UUMA-materiaalien teknisen kelpoisuuden arviointiin liittyvistä testausstandardeista ja menetelmistä”. Ohje ja selvitys löytyvät UUMA2-käsikirjastosta tuotteistamis-osiosta.

 

Sivua viimeksi muokattu 15.4.2018