Väylärakentaminen

UUMA3-ohjelman tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä uusiomaarakentaminen on Liikenneviraston suunnittelu- ja hankintaprosesseissa entistä vahvemmin mukana kaikissa hankkeissa yleissuunnittelusta rakentamiseen.
 
Ohjelman aikana tullaan selvittämään ja joiltakin osin myös pilotoimaan, mitkä ovat teknisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti parhaat sovellukset eri tyyppisiin väylärakennushankkeisiin. Piloteista saadaan arvokasta palautetta materiaalien toimittajille ja urakoitsijoille heidän oman toiminnan kehittämiseen. Pilottikohteet valitaan tehtävien uusiomaarakentamisen esiselvitysten pohjalta ja siten, että ne kattavat mahdollisimman hyvin kaikki eri tyyppiset rata- ja tiehankkeet valtateistä alempiasteisiin teihin. Pilotit toteutetaan osana varsinaista rakennushanketta.
 
UUMA3-ohjelmassa tuotetaan uusiomaarakentamisen käsikirjat väylien päällysrakenteiden suunnittelua varten. Piloteista saatuja tietoja hyödynnetään päällysrakennekäsikirjan laadinnassa.
 
UUMA3 väylät, yhteyshenkilö:
Timo Tirkkonen, Liikennevirasto, Timo.Tirkkonen@vayla.fi

Linkit

Sivua viimeksi muokattu 28.5.2020