Väyläviraston Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa -ohje lausuntokierroksella

Väyläviraston Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa -ohjeen luonnos on lausuntokierroksella 26.4.2019 saakka. Ohjeen tavoitteena on edistää ja lisätä uusiomateriaalien käyttöä sekä esittää selkeät vaatimukset uusiomateriaalien käytölle väylärakentamisessa.

Ohje tulee korvaamaan Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa, (Tiehallinto 2007) sekä Uusiomateriaaliopas, Uusiomateriaalien käytön kehittäminen UUMA2-ohjelman väylähankkeilla (luonnos 28.2.2014) ohjeet.

Muutoksia aikaisempiin ohjeisiin on mm. uusiomateriaalien materiaalihyväksyntäkäytännön päivittyminen. Ohjeesta on vähennetty materiaalien ympäristökelpoisuuden osoittamiseen liittyvää tekstiä. Väyläviraston ja ELY-keskusten hankkeilla uusiomateriaalien ympäristökelpoisuuden varmistamisessa tukeudutaan ympäristölainsäädäntöön ja sen mukaisiin menettelytapoihin. Lisäksi ohjeessa on esitelty Väyläviraston ja ELY-keskusten hankkeilla syntyviä uusiomateriaaleja ja uusiomateriaalien käyttöön liittyvään lukuun on koottu Väyläviraston ja ELY-keskusten hankkeita varten ohjeistusta uusiomateriaalien käyttämisestä.

Ohjeluonnosta ja muita Väyläviraston ajankohtaisia julkaisuja esiteltiin uusiomateriaali-iltapäivässä 28.3.2019.

Lisätietoja:

Laura Valokoski, Väylävirasto
etunimi.sukunimi@vayla.fi

Sivua viimeksi muokattu 17.3.2022