Vastuullisuus ja materiaalien hyötykäyttö tuo Miss Suomi -kisoista infrarakentamisen kasvoksi nousseen Emmi Suurosen työpäiviin merkitystä

Monien mielikuva infra-alasta on vielä tänäkin päivänä kaukana vastuullisuuden kirkkaimmasta kärjestä, jopa ”äijämäinen”. Tänä syksynä juurtuneimpiakin mielleyhtymiä on ravistellut Emmi Suuronen, vaativassa Kimolan kanava -hankkeessa työskentelevä työmaainsinööri, joka osallistumalla Miss Suomi -kisoihin nostatti infra-alaa positiivisiin parrasvaloihin. Pirteydellään ja ammattitaidollaan hän herätti myös naisten kiinnostuksen rakentamista kohtaan.
 
Vaikka naiset ovat edelleen vähemmistö infra-alan töissä, on ala kehittynyt harppauksin muun muassa digitalisaation ja kiertotalouden myötä.
 
– Kyllä infra-ala on kehittynyt, vaikka rakentamisen perusperiaatteet eivät järisyttävästi muutukaan. Tietomallin hyödyntäminen projekteissa suunnittelunohjauksesta lähtien sekä koneautomaatio ovat vieneet rakentamista eteenpäin. Kiertotalouden hyödyntäminen projekteilla säästää paitsi luontoa myös kustannuksia. Kyllä infrarakentaminenkin on vahvasti ajan hermolla, Suuronen vakuuttaa.

Rohkeasti kokeilemaan infran rakentamista!

 

Jokaisessa työssä on omat hyvät ja huonot puolensa. Aikataulussa pysyminen ja laadukkaan lopputuloksen takaaminen monien muutosten ja esiin tulevien yllätysten keskellä vaatii paitsi sopeutumiskykyä työolosuhteisiin myös ongelmanratkaisu- ja paineensietokykyä.
 
– Työssäni saan ruokittua kunnianhimoani ja oppia uutta joka päivä. Pienenä haaveilin siitä, että organisoin kaikkea kiireen keskellä, ja se onkin yksi vahvuuksistani. Jokaisella on omat vahvuutensa ja luonteensa, mutta yhteen pelataan. Infrarakentaminen ei ole yksilölaji, vaan kaikkien kanssa täytyy tulla toimeen.
Suuronen nauttii siitä, että saa toteuttaa itseään sellaisena kuin on, jolloin hän saa enemmän irti työstään, mikä puolestaan lisää onnistumisen fiiliksiä.
 
– Kun astut infra-alalle, vain taivas on rajana. Pelkästään Kreaten sisällä on useita yksiköitä kalliorakentamisesta kiertotalouteen sekä erilaisia haastavia projekteja, joissa on mahdollisuus oppia valtavasti. Tämä ala kantaa eläkeikään asti ja antaa mahdollisuuksia kehittyä. On myös monenlaisia polkuja alalle, itse löysin infratyömaille tarjouslaskennasta saadun kipinän kautta.
Suuronen on saanut valtavasti kyselyjä siitä, minkälaista on työskennellä miesvaltaisella alalla. Moni ei ollut tullut edes ajatelleeksi miesvaltaista alaa tai ei ollut syystä tai toisesta uskaltautunut vielä hakeutua infra-alalle.
 
  Alaa pidetään vanhanaikaisena ja miesten maailmana, mutta oikeasti ja aidosti se yllättää joka päivä positiivisesti. Minulla on upeat työkaverit ja erinomainen työnantaja. Uskon, että olemalla rohkeasti oma itsensä, pääsee pitkälle. Itse en esimerkiksi kertaakaan miettinyt, ettenkö voisi ottaa korkkareita mukaan työmaakoppiin ja harjoitella ruokatunnilla Miss Suomi -kisoja varten. Rohkeasti vaan infra-alan opintoihin ja työmaille, Suuronen kannustaa myös naisia alalle. 

Vastuullinen toiminta lisää työn merkityksellisyyttä

 
Nuorille työntekijöille yrityksen vastuullisuus on entistä tärkeämpää, sen on huomannut myös Suuronen. Yritysvastuussa tärkeää on erityisesti toiminnan läpinäkyvyys, tasa-arvoinen kohtelu ja avoin vuorovaikutus, mutta myös ympäristön huomioiminen yrityksen toiminnassa.
 
– Työn merkityksellisyyden kannalta on tärkeää tehdä töitä yrityksessä, jonka arvomaailma kohtaa oman arvomaailmani. Kreatessa esimerkiksi edistämme kestävää kehitystä ja luonnonsuojelua samalla, kun nostamme työmaidemme tehokkuutta, Suuronen kertoo.
 
Kreaten toimintamalliin kuuluu kiertotaloutta tukevien ratkaisujen löytäminen, tarjoaminen ja käyttäminen. Yritys toteuttaa tilaajien esittämät ratkaisuvaihtoehdot toiveiden mukaisesti, mutta etsii aktiivisesti myös muita mahdollisuuksia edistää kiertotaloutta infrarakentamisessa.
 
– Käytämme esimerkiksi energiantuotantolaitoksien sivuvirtoja korvaamaan neitseellistä maa-ainesta. Lisäksi hyödynnämme omissa urakoissamme syntyviä materiaalivirtoja ristiin kohteissamme, jolloin hukka minimoidaan ja kiertotalouden ympyrä sulkeutuu, Suuronen listaa käytännön esimerkkejä.
 
Kreate on infra-alalla kiertotalouden edelläkävijä, joka hyödyntää työmaillaan kierrätys- ja uusiomateriaaleja sekä ottaa vastaan ja jalostaa rakentamisesta syntyviä ja infrarakentamisessa hyödynnettäviä materiaaleja. Mäntsälän Ampumaurheilukeskuksessa alkanut vallin rakentaminen tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia monipuoliseen materiaalien koetoimintaan ja sitä kautta infra-alalle soveltuvien kiertotalousratkaisujen löytymiseen.
 
– Kestävä rakentaminen ja raaka-aineiden viisas käyttö hyödyttää tuleviakin sukupolvia. Puhuminen ei riitä, nyt tarvitaan tekoja. Työelämään siirtyvät nuoret, niin naiset kuin miehet, haluavat nähdä vastuullista toimintaa ja kiertotalousratkaisuja myös käytännössä, Suuronen päättää. 
 

Sivua viimeksi muokattu 15.11.2019