Ympäristö, elinkaari ja sulfidisavet

UUMA3-ohjelma edistää uusien MARA ja MASA-asetusten käytäntöön integrointia viestimällä ja levittämällä tietoa asetuksista sekä kokoamalla asetuksiin liittyvää taustatietoa. UUMA3-ohjelma järjestää MARA-koulutuksia ja MASA-työryhmätyöskentelytilaisuuksia.

Sulfidisavien hyödyntämisestä tehdään valtakunnallinen ohje pääkaupunkiseudulla tehdyn ohjetyön jatkona. Valtakunnallinen ohje halutaan saada käyttöön vuoden 2019 aikana. 
Elinkaarilaskennat halutaan mukaan osaksi tavanomaista projektisuunnittelua. Tätä varten perustetaan UUMA3-ohjelmassa työryhmä kehittämään uusiomaarakentamisen elinkaarilaskennan menettelytapaa ja siihen liittyvää ohjeistusta. 
 

Linkit

Sivua viimeksi muokattu 10.8.2018