Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö on yhteistyöhakuinen johtava vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville.

Ympäristöministeriön strategisina päämäärinä on muun muassa luonnonvarojen kestävä käyttö sekä tuotannon ja kulutuksen materiaali- ja energiatehokkuuden paraneminen oleellisesti. Näiden tavoitteiden vuoksi ympäristöministeriö pitää tärkeänä osallistua uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa kehittävään UUMA2-ohjelmaan.

www.ym.fi

Sivua viimeksi muokattu 23.3.2019